"Regering-Di Rupo legt lat zo laag dat ze vergeet erover te springen"

Open VLD, CD&V en N-VA vinden het onbegrijpelijk dat de regering-Di Rupo geen concreet budget aan cyberveiligheid heeft toegekend. Eerder was nochtans gezegd dat in het kader van een nationaal cybersecurityplan 10 miljoen zou worden uitgetrokken.

Voor aftredend Open VLD-senatrice Martine Taelman verdragen de investeringen in cyberveiligheid geen uitstel. Ze reageert dan ook ontstemd dat het kabinet van premier Elio Di Rupo heeft nagelaten om het akkoord voor de oprichting van een Cybersecuritycentrum te vertalen naar concrete bedragen.

In 2013 had staatssecretaris Hendrik Bogaert (CD&V) namens de regering geantwoord op een vraag van Taelman dat er dringend een concreet budget moest worden uitgetrokken. Na de onthullingen van Edward Snowden kondigde de premier aan dat in het kader van een nationaal cybersecurityplan 10 miljoen zou worden uitgetrokken. Martine Taelman betreurt dat dit bedrag de eindmeet niet haalde.

"Indien men echt werk wil maken van cyberveiligheid om onze infrastructuur te vrijwaren alsook de privacy van elkeen te vrijwaren vergt dit aanvullende investeringen in mensen, meer bepaald in ICT-experts én in infrastructuur", stelt de Open VLD'ster. Het recentste rapport van Norton Cybercrime gaf aan dat de kostprijs voor de Belgische economie oploopt tot 370 miljoen euro, aldus Taelman: "De schade vanwege cybercrime loopt hoog op en treft zowel mensen, bedrijven als de overheid. Het dossier is te belangrijk om wederom op de lange baan te worden geschoven".

Ook CD&V-Kamerlid Roel Deseyn betreurt dat er een halve legislatuur is verloren gegaan op vlak van internetveiligheid. In 2012 werd de CERT verankerd binnen Fedict en de cyberstrategie afgesproken. Maar daarna viel de trein stil en bleef de cyberstrategie dode letter.

De strategie moet eerst vertaald worden naar een concreet beleidsplan. In die zin is het begrijpelijk dat de 10 miljoen middelen nog niet zijn toegekend, stelt Deseyn. Op de hoorzitting van 4 februari stelde de premier voor om de extra middelen evenredig te verdelen over de bestaande diensten. 10 extra mensen bij de FCCU, 10 bij de CERT, 10 bij ADIV, 10 bij staatsveiligheid.

Deseyn stelt nog dat CD&V voorstander is van een uitbreiding van veiligheidsincidenten naar alle sectoren en een verstrenging van het toezicht. "Wanneer iemand zijn privacy te grabbel is gegooid, heeft hij het recht geïnformeerd te worden zodanig dat hij maatregelen kan nemen. Ondernemingen wensen geïnformeerd te worden om hun knowhow te beschermen", meent de partij.

Gefragmenteerde aanpak

Voor N-VA-Kamerlid Peter Dedecker is het onbegrijpelijk dat premier Di Rupo vergeten is om 10 miljoen euro te besteden aan cyberveiligheid. Die 10 miljoen was voor hem al een druppel op een hete plaat. "De regering Di Rupo heeft de lat voor zichzelf zo laag gelegd dat ze compleet vergeten is om erover te springen", besluit hij.

Dedecker betreurt ook dat de cyberbeveiliging vandaag in België blijft afhangen van slechts enkele computerexperts bij politie en defensie. "De aanpak blijft nog steeds erg gefragmenteerd, en ik vraag me af hoelang deze mensen nog gemotiveerd zullen blijven zonder politieke steun" zegt het N-VA-Kamerlid.

Het vertrek van Luc Beirens, hoofd van de Federal Computer Crime Unit naar de privésector is voor hem een alarmerend signaal: "Deze man heeft jarenlang zitten sleuren en trekken om zowel de politieke wereld en het grote publiek bewust te maken van de cyberproblematiek, zijn vertrek is dan ook een aderlating aan expertise". De N-VA'er heeft weinig begrip voor het feit dat de regering dit "vergeten" is.