"Volgende regering moet inzetten op herverdeling"

ACV-voorzitter Marc Leemans en zijn socialistische evenknie Rudy De Leeuw hebben in "De ochtend" aangegeven welke thema's voor hen belangrijk zijn bij de komende verkiezingen. Beide hameren heel erg op het sociale aspect. Terwijl Leemans heel fel de nadruk legt op gelijke kansen voor iedereen en het herverdelen van de bijdragen pleitte Leemans vurig voor het behoud van de socialewelvaartstaat. En, de eerste geeft nadrukkelijk geen stemadvies, de andere nadrukkelijk wél.

Volgens ACV-voorzitter Marc Leemans wordt het voor bepaalde groepen erg moeilijk om goed onderwijs te genieten, een job, een goed inkomen of een eigen woning te verwerven. "We hopen dat er een volgende regering komt met een sociaal beleid dat aan gewone mensen die kansen geeft en blijft geven."

Hij geeft toe dat het door het Europese keurslijf moeilijk is om groei te genereren. Maar stelt dat "als men moet besparen en groei moet creëren, er een correcte bijdrage moet komen van iedereen". Nu komen de bijdragen te veel van de gewone mensen, stelt Leemans. Zij betalen tot vijftig procent belasting. "De volgende regering zal moeten inzetten op herverdeling."

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw benadrukt op zijn beurt de noodzaak aan "goedbetaalde jobs, geen mini-jobs en bescherming van koopkracht. Bij ziekte, invaliditeit of werkloosheid moet er een uitkering zijn, net zoals iedereen het recht heeft op een waardig pensioen."

"Wip hangt nu totaal scheef"

Wat met de loonkosten, algemeen beschouwd als de handicap van onze economie? Leemans benadrukt met klem dat de koopkracht de motor is van de economie en dat er oog moet zijn voor de competitiviteit van de Belgische ondernemingen. Hij verwijst naar een zwak punt in onze economie. "Er moet meer aandacht komen voor onderzoek en ontwikkeling." Wat de loonkosten betreft, daar moeten de 1 procent rijken een inspanning doen. We hebben die rijkdom tijdens de bankencrisis beschermd. Nu vragen wij van hen een inspanning om de economie aan te zwengelen."

De kans dat het vermogen in dat geval ons land wel eens zou kunnen verlaten is voor Leemans geen reden om niets te doen. "De OESO, het IMF en andere internationale instellingen zeggen dat er heel wat mogelijkheden zijn in ons land om een hogere bijdrage te vragen van bezit. Er zal altijd een percentage gaan lopen voor zijn verantwoordelijkheid, dat gebeurt nu ook, maar dat betekent niet dat we niets moeten doen."

"De wip hangt nu totaal scheef, ze drukt heel zwaar op de gewone inkomens en heel weinig op de andere inkomens. Dat heeft de ongelijkheidsbarometer getoond, zowel naar inkomen als bezit."

De Leeuw benadrukt en wijst erop dat de automatische loonindexering een inbreuk is op de loonafspraken en raakt aan het inkomen van de lage en middeninkomens.

"Harde, koude maatregelen"

"Wat zit achter de slogans? Welk beleid wil men voeren: een indexsprong, een boete voor mensen die voor hun 65e met pensioen gaan, de werkloosheidsvergoeding stoppen na 2 jaar, ... Dat zijn harde, koude maatregelen die op geen enkele manier activerend werken of een perspectief bieden. Men polariseert heel sterk, zet groepen tegen elkaar op", aldus Leemans. "We moeten samenleven, samenwerken." "De loopbaan moet ook vol te houden zijn", benadrukt De Leeuw.

Concreet stemadvies wil Leemans niet geven. "Verscheidene programma’s sluiten aan bij het ACV. We geven geen stemadvies, maar zeggen: denk na. We stellen wel een stemvraag: welk beleid wil je de komende 5 jaar. Mensen zijn mondig genoeg om keuze te maken voor nieuw beleid. We hopen dat ze stemmen op een beleid dat hen kansen geeft." Voor De Leeuw is het duidelijk. "Om te wegen op het beleid is er maar een partij. Stem SP.A."

lees ook