"Voorstel Wathelet rond vluchtroutes is onaanvaardbaar"

Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA), bevoegd voor de Vlaamse Rand, vindt de beslissingen van federaal staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) met betrekking tot de vluchtroutes rond Brussels Airport "onaanvaardbaar".

Het kan niet dat de lasten van de Brusselse zuidrand gewoon worden doorgeschoven naar de Vlaamse noordrand, zegt Bourgeois. Hij vindt dat Wathelet zijn voorstel moet intrekken in afwachting van verder overleg.

"Ik roep alle Vlaamse partijen op om hier aan één zeel te trekken, over de grenzen van meerderheid en oppositie", zegt Bourgeois. "Er moet met de Franstaligen in de federale regering een akkoord worden gevonden over een billijke spreiding van de vluchten."

Mocht die bereidheid ontbreken, waarschuwt de minister, "dan moet de Vlaamse regering alle ter beschikking staande middelen hiertegen aanwenden, met inbegrip van een belangenconflict". Dat laatste wil ook SP.A aanwenden.