Brusselse ministers kloppen zichzelf op de borst

De Brusselse regering heeft na de laatste ministerraad vandaag zichzelf op de borst geklopt over het goede werk van de afgelopen legislatuur. De verschillende ministers hadden veel lof voor Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS), die pas sinds mei vorig jaar de leiding van de Brusselse regering overnam van Charles Picqué (PS).

Na de ministerraad mochten de verschillende regeringsleden op een persconferentie een overzicht geven van hun verwezenlijkingen van de afgelopen legislatuur.

Er is volgens Vervoort heel wat werk verricht op het vlak van de grote uitdagingen van Brussel, zoals de sterke bevolkingsaangroei, de werkgelegenheid en beroepsopleiding, de tweedeling van de stad, veiligheid, leefmilieu en mobiliteit, en de internationalisering.

"Maar het werk is nog niet af", waarschuwde de minister-president. "We moeten de anderen ervan overtuigen dat Brussel niet het probleem, maar de oplossing is", zei hij nog.

Hoewel hij had aangekondigd dat hij niets kwijt wilde over de volgende coalitie, erkende hij na de persconferentie dat hij niet uitsloot dat de huidige meerderheid (PS, CDH, Ecolo, Open VLD, CD&V en Groen) verder zou blijven indien de verkiezingsuitslag dat toelaat.

Vervoort trakteerde zijn ministers tot slot nog op een een mand met regionale producten - bier, amandelbrood, een voetbal van chocolade, witloof, een boek over de geschiedenis van Brussel en een museumpas.