Di Rupo "vergeet" geld voor cyberbeveiliging te verdelen

Ondanks dure beloftes om versneld werk te maken van de cyberbeveiligingsstrategie in ons land en de effectieve vrijmaking van 10 miljoen hiervoor, blijkt op minder dan twee weken voor de verkiezingen dat het geld nooit verdeeld is. Dat meldt De Tijd. Volgens het kabinet van Di Rupo gaat het louter en alleen om een kwestie van tijdsgebrek.

Het Comité I dat de inlichtingendiensten in ons land controleert, waarschuwde al in de zomer van 2011 dat de cyberbeveiliging in ons land erg te wensen overliet en dat zowel de overheidsdiensten als de bedrijven in ons land het slachtoffer dreigden te worden van criminele organisaties.

De regering-Di Rupo nam de aanbevelingen van het Comité in december van dat jaar op in het regeerakkoord. Een jaar later bereikte de ministerraad een akkoord over hoe de Belgische cyberstrategie er moest uitzien. Dat de risico's wel degelijk reëel waren, bewezen de onthullingen van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden in juli van vorig jaar en de daaropvolgende onthullingen van hackings bij Belgacom en enkele ministeries.

De premier maakte in oktober van vorig jaar bekend dat de regering 10 miljoen euro vrijgemaakt had voor de versnelde uitvoering van de cyberbeveiligingsstrategie. Twee maanden later werd ook een tekst goedgekeurd voor de oprichting van een centrum voor de cyberbeveiliging in ons land.

Volgens De Tijd echter kwam behalve van dat laatste niets in huis. Di Rupo zou volgens de krant wel een rondvraag gedaan hebben bij zijn ministers om uit te zoeken welke diensten het geld konden gebruiken maar over de precieze verdeling van het geld is nog geen beslissing genomen.

Volgens de woordvoerder van de premier in de krant zal dat ook niet meer gebeuren voor de verkiezingen van 25 mei. "Door tijdsgebrek is het niet meer gelukt voor het einde van de legislatuur. Het kernkabinet had namelijk bepaald dat de diensten die geld zouden krijgen eerst via een wet verplicht moesten worden alle informatie die nodig is voor de uitvoering van de cyberstrategie te delen met de bevoegde autoriteiten", aldus nog de woordvoerder.

lees ook