Kroes staat vierkant achter Verhofstadt

De Nederlandse eurocommissaris voor de digitale agenda Neelie Kroes steunt voluit de kandidatuur van Guy Verhofstadt als voorzitter van de Europese Commissie. Zelf ambieert Kroes geen nieuw Europees mandaat.

In een gesprek met "Terzake" zegt Kroes dat Verhofstadt geen dromer is, zoals hij wel eens wordt afgeschilderd, maar een man met heel veel inspiratie die in heel duidelijke bewoordingen kan uitleggen wat hij wil. Hij is bovendien een teamspeler.

Dat Verhofstadt weinig kans maakt om voorzitter van de Europese Commissie te worden, is een voorbarige conclusie, zegt Kroes. De liberalen zullen na de verkiezingen een belangrijke rol spelen over de invulling van belangrijke Europese functies zoals de voorzitter van de Commissie, de voorzitter van het Europees Parlement, de buitenlandportefeuille of de Europese president.

Kroes zegt dat ze zich bewust is van het groeiende euroscepticisme bij het grote publiek. Om daar wat aan te doen moeten wij veel meer uitleggen wat de EU al bereikt heeft en waar de unie concreet mee bezig is. Als voorbeeld noemt Kroes haar voorstel om de roaming voor gsm's (de hogere tarieven voor het bellen naar het buitenland) af te schaffen.

De grootse zorg van Kroes wat Europa betreft is de hoge jeugdwerkloosheid. "Als we vaststellen dat in sommige lidstaten meer dan 60 procent van de jonge generatie geen baan heeft, dan vind ik dat buitengewoon zorgwekkend. Daar moeten we al onze krachten op inzetten", zegt Kroes. Ze voegt daar aan toe dat ze zelf geen nieuw mandaat als eurocommissaris ambieert.

lees ook