KUL-onderzoeker hekelt verkiezingspolls

Socioloog en survey-methodoloog Bart Meuleman, als docent verbonden aan het Centrum voor Sociologische Studies van de KU Leuven, uit in het KUL-maandblad Campuskrant kritiek op verkiezingspolls. "Ze hebben geen enkele wetenschappelijke waarde, maar wel degelijk een politiek effect. En elk effect - hoe klein ook - is voor mij een nefast effect", aldus Meuleman.
(Foto archief)

Wat de wetenschappelijke waarde van polls betreft, wijst hij erop dat het aantal deelnemers vaak te beperkt is en de foutenmarges te groot om kleine verschuivingen te meten. Via de online panels waarop de peiling van De Morgen en VTM zich baseert, kom je volgens Meuleman echter niet bij de gemiddelde kiezer terecht. Via de telefonische bevragingen waarmee De Standaard en VRT werken, bereik je al beter de hele bevolking, maar is de respons heel laag. "En over die non-respons wordt nooit gesproken".

Terwijl ze geen voorspellende waarde hebben - een groot deel van de kiezers beslist pas op het laatste moment - hebben verkiezingspolls echter wel een nefast effect op de verkiezingsuitslag. De resultaten van een peiling stimuleert mensen immers om strategisch te stemmen. "Deze partij heeft mijn stem niet nodig, deze kan ze beter gebruiken. Dit klopt enkel als het uitgangspunt, het peilingresultaat, volledig correct zou zijn. Maar je vertrekt echter van los zand", aldus Meuleman.

lees ook