Personeel Nederlandstalige gemeenschapscentra in Brussel staakt

Het personeel van de Nederlandstalige gemeenschapscentra in Brussel staakt. Ze protesteren daarmee tegen het personeelsbeleid bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), die bevoegd is voor de centra. Onlangs hield de VGC examens voor het personeel waarbij 60 procent niet slaagde. Die mensen verliezen allemaal hun job op 1 juli.

Er was al langer een probleem van tijdelijke contracten die steeds verlengd werden, klinkt het. Om de tijdelijke contracten om te zetten naar vaste overeenkomsten, organiseerde de Vlaamse Gemeenschapscommissie een aanwervingsexamen. 60 procent van het personeel slaagde echter niet.

"Op zich lijken die examens objectief te zijn verlopen, maar het slaagpercentage is toch wel heel laag. De examens zijn ook al 5 jaar uitgesteld. Volgens ons waren de deelnemers niet voldoende voorbereid door de VGC. Dit had kunnen vermeden worden", zegt Rudi De Coster van de christelijke vakbond in "De ochtend" op Radio 1.

De mensen die niet slaagden, verliezen hun job. Daardoor komt de werking van de centra in het gedrang, volgens De Coster. "Er gaat een heel deel expertise verloren. Er zijn zelfs enkele centrumverantwoordelijken en een aantal cultuurfunctionarissen niet geslaagd, dus ook zij komen op straat te staan."

Door de staking blijven alle Nederlandstalige gemeenschapscentra in Brussel vandaag dicht. "Mensen zullen vandaag niet naar de taallessen kunnen komen. Er zullen geen sportlessen doorgaan. Kinderactiviteiten en concerten zijn afgelast", zegt Annelies Surkijn van het gemeenschapscentrum "De Vaartkapoen".

Het personeel van de gemeenschapscentra komt vanmiddag samen op het Sint-Katelijneplein in Brussel. Van daar gaat het richting de bevoegde ministers Brigitte Grouwels (CD&V), Bruno De Lille (Groen) en Guy Vanhengel (Open VLD) voor een gesprek.