Vlaamse wapenexport goed voor meer dan 120 miljoen euro

De Vlaamse vergunde wapenexport was vorig jaar goed voor 121,3 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse dienst Controle Strategische Goederen (CGS). In 2012 bedroeg de waarde van de Vlaamse wapenexport nog 285,2 miljoen euro. "Vergelijken met de vorige jaren is door het nieuwe decreet echter heel moeilijk en heeft weinig zin", stelt het Vlaams Vredesinstituut.
Joerg Glaescher/laif

Dat nieuwe decreet is het Vlaams Wapenhandeldecreet, dat in oktober 2012 van kracht werd. "Het heeft enkele belangrijke wijzigingen met zich meegebracht voor het vergunningsstelsel inzake wapenhandel", zegt Nils Duquet van het Vlaams Vredesinstituut.

Voor de handel van defensieproducten vanuit Vlaanderen naar EU-lidstaten zijn individuele vergunningen vervangen door algemene en globale vergunningen. Daarnaast wordt er geen catch-all vergunningsplicht meer gehanteerd.

Deze catch-all bepaling zorgde ervoor dat goederen die niet op de militaire lijst staan, maar wel een militaire toepassing of eindgebruiker hebben, verplicht vergund moeten zijn. Bekende voorbeelden zijn beeldschermen die in militaire voertuigen geplaatst worden, of bepaalde communicatieapparatuur die voor militaire doeleinden aangewend wordt. Voor de wapenhandel naar landen buiten de Europese Unie is de catch-all bepaling ingeperkt.

Waar vergunningen op basis van de catch-all bepaling, volgens het jaarrapport 2012 van het Vredesinstituut, normaal instaan voor ongeveer de helft van de vergunde export, is er in heel 2013 niet één dergelijke vergunning uitgereikt.

Wat niet verandert, is dat het grootste deel van de Vlaamse wapenexport naar Duitsland en de Verenigde Staten gaat. Duitsland is de grootste afnemer, goed voor ongeveer 65 miljoen euro, iets meer dan de helft van de totale exportwaarde. Naar de VS ging 25 miljoen aan militair materiaal.