Weyts: "Belgocontrol moet instructies Wathelet negeren"

De luchtverkeersleider Belgocontrol is juridisch perfect in staat om de beslissing van federaal staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) over de wijziging van de Brusselse vliegroutes naast zich neer te leggen. Dat heeft Ben Weyts (N-VA) gezegd aan Belga. Hij steunt met zijn partij het initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) om een belangenconflict in te roepen.

Met het belangenconflict, dat de beslissing van Wathelet automatisch voor zestig dagen zou opschorten, beschikt Belgocontrol zelfs over een tweede argument om geen gevolg te geven aan de instructies van Wathelet. Het andere argument is dat, zo legt Weyts uit, een regering in lopende zaken "geen ingrijpende wijzigingen kan aanbrengen in politiek gevoelige dossiers" zoals dat van de vliegroutes. "Daar is de rechtsleer zeer duidelijk over."

Mocht Belgocontrol toch gevolg geven aan de beslissing van Wathelet, dan trekt Weyts met een kort geding naar de Raad van State, waarschuwt hij. "De regering kan deze beslissing in lopende zaken niet nemen, daar kan geen discussie over zijn. Juridisch kan Belgocontrol dit perfect naast zich neerleggen."

Nu Kris Peeters een belangenconflict voorstelt aan de Vlaamse regering, hoopt Weyts dat de formele beslissing daarover snel genomen wordt en daarna meteen betekend wordt aan Belgocontrol, zodat daar "alle handelingen" met betrekking tot de nieuwe vliegroutes kunnen worden stopgezet.

Door het belangenconflict komt het Overlegcomité aan zet, dat zich over het dossier zal moeten buigen. "Het wordt over de verkiezingen getild", stelt Weyts vast. Hij hoopt dat er na 25 mei "fundamenteel overleg over een billijke spreiding van de lusten en lasten" van Brussels Airport kan komen.

Volgens Weyts bezondigen Wathelet en CDH zich aan "politieke profilering door misbruik te maken van een regeringsfunctie".