"CD&V heeft zeker toekomst: jeugd grijpt terug naar waarden"

Het Antwerpse internetfenomeen Bear Grills is er na enkele andere politieke kopstukken nu ook in geslaagd om CD&V-boegbeeld Kris Peeters te strikken voor een ritje in "den oto". Peeters had het onder meer over zijn eigen populariteit, de minder goede voorspellingen voor zijn partij en, hoe kan het ook anders, de N-VA.

"Kris Peeters, je bent een populaire politicus in een onpopulaire partij. Het moet toch deugd doen dat de N-VA-kiezers jou verkiezen boven Liesbeth Homans", aldus Bear Grills die Peeters in een adem ook een groot staatsman noemde.

"Het doet altijd deugd om te scoren in peilingen, maar je bent er eigenlijk niets mee als je partij het niet goed doet", antwoordde Peeters minzaam, waarna hij wees op de uitdaging om de populariteit van enkele partijleden zoals Hilde Crevits en Jo Vandeurzen over te dragen op de hele partij.

Peeters had het terloops ook nog eens over de vergelijking met de Amerikaanse filmster George Clooney die hem al enige tijd achtervolgt.  "Op een diner van de Antwerpse diamantsector - ik was toen in smoking - werd ik aangesproken door zanger Bob Geldof, die eregast was. "You're a bad imitation of George Clooney", zei hij. Nu word ik natuurlijk liever vergeleken met George Clooney dan met iemand anders maar ik hoop dat het op een gegeven moment toch eens stopt."

"Ben er voor alle Vlamingen"

Peeters had het ook over het verschil tussen het confederalisme bij CD&V en bij N-VA. "Bij ons heet dat positief confederalisme. Hoe meer bevoegdheden er zijn, hoe meer je moet samenwerken tussen de verschillende niveaus. Bijvoorbeeld, in het geval van de arbeidsmarkt, dat je mensen vanuit Brussel aan het werk zet in Vlaanderen."

Over de band tussen CD&V en Unizo zei hij. "Ik heb daar 18 jaar heel graag gewerkt en kmo’s en zelfstandigen verdedigd maar ik ben daar nu al tien jaar weg en ik houd rekening met alle Vlamingen."

Peeters zei het ook jammer te vinden dat bij de debatten zelden Vlaamse kopstukken tegen elkaar uitgespeeld worden. "Na een debat moet je als kiezer kunnen weten op wie je wil stemmen. Maar bijvoorbeeld bij het debat tussen De Wever en Magnette, kon je achteraf vanuit Vlaanderen niet zeggen "nu ga ik voor Magnette stemmen". Zondag staan De Wever en ik in "De zevende dag" tegenover elkaar, alleen jammer dat de spreektijd beperkt is."

Peeters heeft naar eigen zeggen veel zin om opnieuw minister-president te worden en maakt zich niet al te veel zorgen over de peilingen die zware klappen voorspellen voor CD&V. "Alles is nog mogelijk. Het is zoals in de sport, de prijzen worden aan de eindmeet uitgedeeld, geen dag vroeger."

Voorbijgestreefd is zijn partij geenszins, stelt hij met klem. "In onze partij hechten we veel belang aan traditionele waarden als het gezin, een goeie vriendenkring, verenigingen, ... Ook jongeren grijpen daarnaar terug. Ik ben ervan overtuigd dat christendemocratie nog heel wat toekomst heeft, op een verfrissende manier."

lees ook