"Ik heb een plan dat Europa uit de crisis kan tillen"

De Belg en Open VLD'er Guy Verhofstadt wordt algemeen beschouwd als een outsider in de verkiezingen naar het voorzitterschap van de Europese Commissie. Zelf gelooft hij heel sterk in zijn kansen, vertelt hij aan Le Soir. Meer nog, hij heeft een plan waarmee hij Europa kan redden.

Verhofstadt, die als lid van de kleinere liberale fractie algemeen als outsider geldt, vindt net dat een reden om voor hem te kiezen. "Het is net de bedoeling om weg te geraken uit die tegenstelling tussen conservatieven en socialisten die geprangd zitten tussen hun methodes uit het verleden. (...) We hebben iemand nodig met een visie, passie en ervaring die in staat is om een meerderheid te verbinden."

Zijn intussen alom bekende wilde gebaren en grootse woorden tijdens zijn toespraken in het Europees Parlement en daarbuiten zijn geen theater, verzekert de liberaal. "Dat is geen cinema! Het is een radicalere taal om het Europese functioneren aan de kaak te stellen." Iets later vervolgt hij: "We moeten een alternatief bieden voor het huidige Europa dat niet goed werkt en de euroscepsis. Anders zullen die euroscepsis en het in zichzelf gekeerde nationalisme winnen."

Om de Europese economie een stimulans te geven, wil Verhofstadt een tweede "Delors-pakket" lanceren. Het liefst zo snel mogelijk. Om het te kunnen verwezenlijken, zullen de concurrentieregels moeten worden aangepast, stelt Verhofstadt. "Zeggen dat een fusie tussen Volvo en Scania niet mag omdat er dan een Scandinavische dominantie in de vrachtwagenproductie zou ontstaan: dat kan niet meer in een geglobaliseerde wereld."

Verhofstadt is er ook ten volste van overtuigd dat het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en de VS er zal komen, zonder dat de EU haar belangrijkste principes zal moeten opgeven. Meer nog, hij wil er zelfs nog een voorwaarde aan toevoegen. "Ik wil het vrijhandelsakkoord verbinden aan de zaak Snowden en de bescherming van gegevens. We moeten dat allemaal in een keer kunnen regelen. We zullen niet eeuwig leven in een wereld waar de Amerikanen onze gegevens overnemen."

lees ook