Antwerpse schepencollege wil overkapping ring laten onderzoeken

In een brief aan Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) vraagt het Antwerpse schepencollege om de mogelijkheden voor een overkapping van de ring te laten onderzoeken en of die overkapping verenigbaar is met de door de regering genomen keuze voor het Oosterweeltraject. De brief over de overkapping is door het hele college goedgekeurd, ook door Open VLD, maar over het te volgen traject verschillen de liberalen wel van mening met hun Antwerpse coalitiepartners N-VA en CD&V.

Het plan om de Antwerpse ring te overkappen krijgt steeds meer bijval. Zo'n overkapping zou de luchtvervuiling en de geluidsoverlast -die risico's voor de omwonenden inhouden- tegengaan. Tweede voordeel is dat een overkapping meer ruimte zou creëren voor groene ruimtes in de stad, wat ook de gezondheid ten goede zou komen.

Ringland, een vereniging van architecten en stedenbouwkundigen, die het voortouw neemt in het pleidooi voor een overkapping, slaagde er de afgelopen weken in om het enthousiasme voor zo'n overkapping aan te zwengelen. 

Ook vanuit politieke hoek kwam er steun voor het voorstel, onder meer van Open VLD. De partij uitte zich afgelopen week als een vurige voorstander van zo'n overkapping, maar benadrukte aan de andere kant dat ze een heel ander traject wil dan het traject dat binnen de Vlaamse regering is afgesproken. De liberalen willen een traject dat noordelijker ligt dan het Oosterweeltraject.

Nu vraagt ook het Antwerpse schepencollege in een brief aan Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) om de mogelijkheden voor zo'n overkapping te laten onderzoeken. Het Antwerpse stadsbestuur wil onder meer weten of zo'n overkapping verenigbaar is met de door de Vlaamse regering genomen beslissing om voor het Oosterweeltraject te gaan.

De brief met de vraag om een overkapping te onderzoeken, is door heel het schepencollege ondertekend, ook door Open VLD. Het Antwerpse stadsbestuur lijkt zo'n overkapping dus genegen te zijn.

Binnen de Antwerpse coalitie is er wel onenigheid over het te volgen traject. N-VA en CD&V benadrukten op een persbriefing dat ze voorstander blijven van het door de Vlaamse regering gekozen Oosterweeltraject. Beide partijen zitten ook in de Vlaamse regering. Open VLD, Vlaams in de oppositie, zit echter op een heel andere lijn en wil, zoals gezegd, dus een noordelijker tracé.

Bij Open VLD is te horen dat de vandaag verstuurde brief dat standpunt niet verandert. In de brief wordt niet gezegd dat het Antwerpse college voor het Oosterweeltraject kiest, zeggen de liberalen. "Anders hadden we die brief nooit ondertekend", luidt het. Ze wijzen er ook op dat het stadsbestuur daarover ook geen beslissingsrecht heeft, maar alleen akte kan nemen van de beslissing van de Vlaamse regering.

"Geen probleem met bijkomend onderzoek"

Minister Crevits zegt dat ze geen probleem heeft met bijkomend onderzoek. Tegelijk onderstreept ze wel dat uit het plan-MER al is gebleken dat met het gekozen Oosterweeltracé "een overkapping op een aantal plaatsen al mogelijk is" en dat er "een aanzet tot ondertunneling" bij het Sportpaleis staat gepland.

"De stad vraagt heel concreet om technisch een aantal zaken te onderzoeken wat betreft de overkappingsmogelijkheden", reageert ze op de brief van het Antwerpse schepencollege. "Ik heb er geen probleem mee om dat onderzoek te laten uitvoeren."

"In het ruimtelijk plan dat nu is goedgekeurd wordt niet alleen een extra Scheldekruising gebouwd, maar breken we ook het viaduct aan het Sportpaleis af. De ring komt zo voor een deel onder het "gelijkvloers" te liggen. Dit creëert nieuwe mogelijkheden om de ring op termijn effectief te gaan overkappen."