Bijna 8 procent van sociale huurders heeft te hoog inkomen

10.932 (of 7,9 procent) van de 138.059 huurders van een sociale woning in Vlaanderen had eind 2012 een inkomen dat hoger was dan de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de huur van zo'n woning. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A) op een schriftelijke vraag van parlementslid Patricia De Waele (LDD).

De percentages van huurders met een te hoog inkomen lopen in bepaalde sociale huisvestingsmaatschappijen zoals Eigen Woning en De Heibloem in de provincie Antwerpen zelfs op tot respectievelijk 15,9 en 15,8 procent.

Sociale huisvestingsmaatschappijen kunnen overgaan tot het opzeggen van een huurovereenkomst als een huurder drie jaar op rij uitkomt boven de inkomensgrenzen, maar Van Den Bossche beschikt met betrekking tot dat gegeven, niet over cijfers.