De Wever: "Dit is een logische beslissing"

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) noemt de brief van het schepencollege aan Vlaams minister van Mobiliteit Crevits (CD&V) met de vraag om een overkapping van de Antwerpse ring te laten onderzoeken een "logische beslissing". "Er worden nu zoveel verhalen over verteld."

De Wever benadrukt dat de brief aan Crevits door het hele schepencollege is goedgekeurd. "Als we hier spreken, spreken we namens het college en we kunnen geen commentaar geven op wat de nationale positionering van partijen is", zegt De Wever.

"We kunnen alleen proberen door het mijnenveld van de Antwerpse mobiliteit te laveren. We hebben altijd aangedrongen op maximale leefbaarheidsmaatregelen en om de overkapping mee te nemen. Er worden nu zoveel verhalen over verteld, dus deze brief is - denk ik - een logische beslissing."

"De brief vertelt niet veel meer dan wat we de afgelopen maanden en jaren als stad al gevraagd hebben", zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA), waarbij hij verwijst naar de overkappingsstudie die de stad zelf al deed en verschillende adviezen over Oosterweel.

"De adviezen gingen over een mobiliteitsoplossing, maar je moet ook nadenken over leefbaarheid, en in die zin duiken er de laatste maanden erg veel scenario's op en wordt er bijzonder veel verteld over wat kan en niet kan. We hebben niet meer gevraagd aan de Vlaamse regering dan dat zij aan de Vlaamse tunnelmanager (een ambtenaar van het Agentschap Wegen en Verkeer) vraagt wat we kunnen doen met een overkapping, en welke mogelijkheden er zijn."

Kennis zegt dat ook de tunnelveiligheid bekeken wordt, conform de Europese tunnelrichtlijn, "zowel in het belang van ons beleid, de bewoners en actoren". Volgens Kennis kan de huidige minister "perfect" de vraag over de overkapping aan de tunnelmanager stellen, op basis van continuïteit van het bestuur.

lees ook