Een front tussen Open VLD en Groen? - Van der Kelen

Wat is de burgemeester van Mechelen zich nu met de Antwerpse Ring aan het bezighouden? Kris Peeters - Bomenaar van origine en openbare werken in zijn eerste regering - daar kun je nog inkomen. Maar Bart Somers, lijsttrekker of niet? Het is alsof de socialisten Bruno Tobback naar een debat over het autovrij maken van de Brusselse lanen zouden sturen.
labels
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Hebben ze daar geen volk meer bij de Antwerpse liberalen, dat ze Somers moeten laten uitleggen waar ze bruggen en tunnels moeten bouwen? Natuurlijk, zo'n Vlaamse lijsttrekker moet scoren in een kiescampagne. Daar hangt voor de Open VLD veel van af en voor de Antwerpse minister, Turtelboom, die haar leidt - of moet ik schrijven lijdt? - nog veel meer.

Voor Turtelboom is het erop of eronder. Twee keer lijsttrekker en twee keer verliezen, mocht het zo zijn, het staat niet goed voor de carrière. Somers, die zich na zijn voorzitterschap heeft teruggetrokken achter de kazerne in Mechelen, ziet er de kans in om helemaal opnieuw op het voorplan te komen. Minister-president in het diepst van zijn gedachten, een tweede keer.

Bijgevolg heb je dan als politicus een plan nodig, dat alle andere plannen doet vergeten. Anders maakt de VRT daar geen beelden van voor het journaal en TerZake en Reyers Laat en schrijven de journalisten er in hun bladen en op hun blogs geen grote stukken over.

Blauw-groen front

Antwerpen is voor Open VLD rampgebied maar er ligt terrein braak. De N-VA van De Wever heeft er zich duidelijk rechts gepositioneerd met plannen voor de auto en tegen de fietsers en met voorstellen die het kiescliënteel van het Vlaams Belang kunnen plezieren inzake criminaliteit en asielbeleid.

Bovendien is de SP.A er toe aan de grote sprong in het diep, veeleer naar links om de PVDA en Groen te neutraliseren. En de CD&V is in Antwerpen, grootste kiesgebied van Vlaanderen met de meeste zetels, een partij in verval, klaar om opgeslokt te worden door de N-VA. Het beste wat de partij van Peeters behalve hemzelf nog te bieden heeft, is Servais Verherstraeten uit de verre Kempen.

Zo zou je een centrumrechts front krijgen van N-VA/CD&V, een centrumlinkse macht met VLD-Groen, een SP.A die in handen kan vallen van de PVDA+ op links en ten slotte de anti-islampartij VB op extreemrechts.

Er liggen in Antwerpen dus mogelijkheden in het centrum. En wat in Antwerpen succes heeft... Dat heeft Bart Somers goed bekeken. Voor de Mechelse burgemeester lag de optie daarom ook voor de hand: zijn groene vrienden in Mechelen aanspreken om een blauw-groen front te maken van Sint-Rombouts tot de Lievevrouwetoren. En vergeet niet dat WF Schiltz en Freya Piryns elkaar al eerder hadden gevonden.

Het kan voor beide partijen een interessante ontwikkeling zijn, voor de liberalen om hun te harde economisch imago bij te stellen en voor de Groenen om duidelijk te maken dat Groen niet noodzakelijk enkel correspondeert met de SP.A. Het lijkt vandaag op het verzoenen van water en vuur, maar Somers heeft met Kristof Calvo al bewezen dat het kan werken voor de twee partijen.

Als Kris Peeters en Liesbeth Homans dus van hun debatstoel vielen, toen Somers tijdens het Standaard-debat de bocht naar Ringland inzette, zullen ze ook wel gauw beseft hebben dat wat ze voor hun ogen zagen gebeuren pure politieke strategie was van frontvorming in een landschap dat door één speler wordt gedomineerd. Tel VLD en Groen bij elkaar en ze zijn bijna even groot als de N-VA als factor bij regeringsbesprekingen. Ik heb al gekkere bokkensprongen zien maken.

N-VA speelt niet alleen

Zo gaat de campagne over een combinatie van inhoud en strategie. De cijferdans van de eerste maanden van het jaar hebben we gehad, de N-VA heeft haar beste dagen gekend in het begin van de campagne en doet nu aan damage-control, houden wat ze hebben. De andere partijen zijn pas nu goed losgebroken. Mobiliteit, economie, een nieuwe onderwijsdiscussie over het secundair, dit is een kiescampagne waarin veel beweegt. De N-VA heeft het terrein niet voor zichzelf alleen, de andere partijen bijten van zich af met nieuwe voorstellen en nieuwe ideeën. Dit is geen herhaling van 2010.

Niet iedereen behoudt zijn cool. Nu was er voor een keer geen debat over het communautaire tot ene Melchior Wathelet junior het nodig vond het BHV-dossier van de luchtvaart boven te halen om de CDH-cijfers op te krikken. Klein cadeautje voor de N-VA.

Er zijn er ook die struikelen over hun eigen verklaringen, zoals Didier Reynders. Als je te vaak te veel wilt zeggen in te korte tijd, zal er altijd wel eens een verkeerde zin vallen. Blijkbaar biedt ervaring daartegen geen 100 percent garantie. Maar Reynders kan het als de besten. Als het moet door het stof kruipen. De discussie is meteen stilgevallen en op 26 mei vervallen alle gele en rode kaarten. Dan tellen alleen nog de cijfers. Alleen Laurent Louis zal de zijne houden.

(Luc Van der Kelen was politieke commentator bij Het Laatste nieuws.)

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.