Harvard lanceert erecode voor studenten

De prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard lanceert een erecode voor haar studenten. Daarmee wil de universiteit de strijd aangaan tegen plagiaat. In 2012 brak er een schandaal los toen bleek dat tientallen Harvard-studenten bedrog hadden gepleegd.

Net als andere universiteiten, wordt Harvard steeds meer geconfronteerd met studenten die zomaar teksten kopiëren van het internet. Het is de faculteit Letteren en Wetenschappen die de code wil introduceren. Een controleorgaan moet toezien op de naleving ervan.

Studenten aan Harvard zullen vanaf 2015 een "bevestiging van integriteit" moeten ondertekenen. Het is de eerste keer dat de universiteit studenten openlijk vraagt om niet vals te spelen. In andere Amerikaanse universiteiten bestaan al langer dergelijke codes.

De code zal expliciet bepalen dat studenten zich moeten inzetten voor academisch werk dat "zich aan de wetenschappelijke en intellectuele normen van accurate toewijzing van bronnen en passend gebruik van gegevens houdt". Wie zich bezondigt aan bedrog en academische oneerlijkheid, is "in strijd met de standaarden van de Harvard-gemeenschap".

Hoe de erecode efficiënt zal afgedwongen worden, is niet duidelijk. Onderzoek wees wel al uit dat studenten die zo'n code ondertekenen, minder snel geneigd zijn om plagiaat te plegen.