Oproepingsbrieven Linkebeek ook in het Frans verstuurd

Ondanks het feit dat Vlaams minister Geert Bourgeois dinsdag de gemeenteraadsbeslissing van de faciliteitengemeente Linkebeek vernietigde om de oproepingsbrieven voor de komende verkiezingen volgens taalaanhorigheid op te sturen zijn deze toch op die manier verstuurd.
BELGA/VERGULT

"Bourgeois heeft zijn beslissing dinsdagmiddag genomen. Op dat ogenblik waren de brieven al verstuurd", aldus de niet-benoemde burgemeester Damien Thiéry (MR). "De gemeenteraad nam de beslissing namelijk maandagavond en deze werd dinsdagvoormiddag uitgevoerd door de twee schepenen die hiermee belast waren".

"Wat mij betreft, is de zaak hiermee afgesloten", aldus Thiéry, die er nog eens op wijst dat deze handelwijze conform de federale wet van 18 juni 1966 is. Bourgeois baseerde zijn vernietigingsbesluit op de omzendbrief-Peeters volgens de welke documenten eerst in het Nederlands moeten worden verstuurd waarna Franstaligen een document in hun taal kunnen aanvragen.

Bourgeois vernietigde woensdag ook een gelijkaardige beslissing die de gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode had genomen. In deze faciliteitengemeente werden nog geen oproepingsbrieven verstuurd.

"Ik ben op dit ogenblik met alle betrokken partijen aan het discussiëren om een oplossing te vinden. De deadline voor het versturen van de oproepingsbrieven is veertien dagen voor de verkiezingen. Deze deadline zullen we zeker niet halen. Ik blijf hoopvol op de een of andere manier een oplossing te vinden", aldus burgemeester Pierre Rolin (IC-GB).

lees ook