PVDA+ ontkent verwijten SP.a - David Pestieau

PVDA+ reageert op de opinietekst waarin de vraag werd gesteld of de partij een "Zegen of een vloek voor links is?". De partij verwerpt het verwijt van de SP.a dat verdeeldheid onder links de N-VA enkel groter maakt en zo meer kansen geeft om een regering te leiden. De SP.a kiest de verkeerde vijand en probeert kiezers angst aan te jagen, zegt PVDA+.
labels
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Het antwoord van links zal verder moeten durven denken dan vijf minuten van angst. Ons antwoord zal zich moeten richten op de komende vijf jaren om de tegenmachten van onderuit opnieuw op te bouwen en hoop te geven.

Tegenstrategie?

De socialistische beweging in ons land is decennia lang opgebouwd vanuit een buitenparlementaire oppositie. In de 19de eeuw is de socialistische beweging opgebouwd van onderuit, met weerstandskassen, hulpkassen, de eerste mutualiteiten, de eerste petitionnementen, de eerste vakbonden, de eerste stakingen.

Tot 1893 had de Belgische Werkliedenpartij (BWP) geen enkele vertegenwoordiger in het parlement. Kon men niet meer wegen via de linkerflank van de liberale partij? Was het niet beter daarop in te zetten? Neen, de arbeidersbeweging moest haar eigen weg volgen, zo klonk het en zo geschiedde.

Tot aan de Eerste Wereldoorlog heeft de Belgische Werkliedenpartij de arbeidersbeweging vanuit de oppositie opgebouwd. Niemand beweerde toen dat je alleen maar via de regering politiek kon wegen. Mutualiteiten, vakbonden, en sociale zekerheidsmechanismen zijn opgebouwd als tegenkrachten.

Emancipatie

Door de bankencrisis staan deze tegenkrachten overal in Europa zwaar onder druk. Of het nu in het Spanje van Rajoy is, in het Nederland van Rutte en Samsom, of in het Frankrijk van Hollande: een lawine van inleveringen en sociale afbraak spoelt over dit continent.

Wie gaat die lawine tegenhouden? Wie zal de brede linkerzijde versterken? Dat zullen zij zijn die opnieuw kracht en energie geven aan de vakbonden, aan de basisbewegingen, aan alle nieuwe initiatieven van solidariteit van onderuit. Dat was de cruciale vraag bij het ontstaan van de socialistische beweging, en dat is vandaag midden deze Europese crisis opnieuw zo.

Politiek van onderuit: een brede emancipatiebeweging
Democratie versterk je van onderuit, door zuurstof te geven in de wijken en op de werkvloer, door mensen te betrekken en te enthousiasmeren.

Meer dan beleidspartij

Links moet vandaag de moed hebben om de politiek niet te verstikken in loutere beleidspolitiek van professionele politici die tegen vijf- of zevenduizend euro per maand beslissen over al wie het met veel minder moet doen. Alleen met een brede emancipatiebeweging kunnen we de uitdagingen van morgen aangaan: een alternatief voor de crisis, armoedebestrijding, echte herverdeling van de rijkdom, stabiele en duurzame banen voor de jongeren, een rechtvaardige justitie zonder voorrechten en privileges, en een duurzaam klimaatbeleid uit de handen van de markt.

(De auteur is hoofd van de studiedienst van PVDA+.)

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.