Vlaamse regering keurt eerste verlengde masteropleidingen goed

De Vlaamse regering heeft vandaag haar goedkeuring gegeven om verlengde masters in te voeren in vier taal- en regiostudies aan de Universiteit Gent en de KU Leuven. Het gaat om de richtingen Arabistiek en Islamkunde, Oosterse talen en culturen, Japanologie en Sinologie. Vanaf het academiejaar 2017-2018 zullen die masteropleidingen twee jaar duren in plaats van één jaar. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet bekendgemaakt.

Het gaat om een primeur. Voor het eerst sinds het Vlaams Parlement in juli 2013 het decreet rond de verlenging van de masters heeft goedgekeurd, wordt effectief een verlenging van masters goedgekeurd.

Het besluit van de Vlaamse regering bevestigt het positieve advies van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Volgens minister Smet hebben de NVAO-commissieleden vastgesteld "dat veel universiteitsstudenten in de betrokken taal- en regiostudies hun eenjarige master onderbreken om de regio van hun interesse te bezoeken en zich te laten onderdompelen in de plaatselijke taal en cultuur".

"Zulke ervaringen zorgen voor betere leerresultaten en verhogen de latere kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk. Deze studieduurverlenging maakt het nu mogelijk om stages systematisch te implementeren in deze domeinmasters", aldus Smet.