Vlaanderen vraagt fiscale gunstregimes voor Genk en Turnhout

De Vlaamse regering heeft aan de federale regering gevraagd fiscale gunstregimes in te voeren in de regio's rond Genk en Turnhout, twee gebieden die zwaar getroffen zijn door grote collectieve ontslagen. Door de afbakening van de twee steunzones zou er voor ondernemingen een fiscaal gunstregime gelden in heel Limburg, grote delen van Antwerpen en een deel van Vlaams-Brabant.

In het concurrentie- en werkgelegenheidspact hebben de gewesten en de federale regering afgesproken dat er zogenaamde 'steunzones' kunnen komen. Dat zijn zones die getroffen zijn door zware collectieve ontslagen en waar een gunstig fiscaal regime zou kunnen helpen om de getroffen regio economisch te ondersteunen.

Elk gewest kan vier steunzones voorstellen. De Vlaamse regering doet nu twee voorstellen: het gebied rond Genk en het gebied rond Turnhout. Genk telde 6.054 ontslagen, waarvan 4.264 bij Ford. Turnhout werd getroffen door de collectieve ontslagen bij Philips en Heinz.

Als de beide steunzones erkend worden, zal een fiscaal gunstregime gelden voor bedrijven in een straal van 40 kilometer rond de getroffen vestigingen. Dat betekent concreet dat het voordelige regime zou gelden in heel Limburg, grote delen van de provincie Antwerpen en een deel (oostelijk) van de provincie Vlaams-Brabant.

Ondernemingen die in de steunzones investeringen doen, zullen voor nieuwe aanwervingen gedurende twee jaar vrijgesteld worden van het doorstorten van 25 procent van de bedrijfsvoorheffing. "Dat komt overeen met 5,1 procent van de loonkost", aldus Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). De steun mag maximaal zes jaar toegekend worden.

Het Vlaamse voorstel wordt nu verder uitgewerkt en minister-president Peeters hoopt snel het nodige samenwerkingsakkoord te sluiten met de federale regering. Hij wil dat de zones "zo snel mogelijk" operationeel kunnen worden. "Iedereen uit de omgeving van Genk en Turnhout is vragende partij."