Willen we een socialer of economisch sterker Europa?

Volgende week zondag stemmen we niet alleen voor het regionaal en federaal niveau, maar ook Europa. Johan Van Overtvelt, Kathleen Van Brempt en Gerolf Annemans, Europees lijststrekker voor respectievelijk N-VA, SP.A en Vlaams Belang, hebben zo hun eigen visie op Europa, vertelden ze vanmorgen in "De ochtend".

Gaan de Europese ingrepen te ver? Europa heeft bijvoorbeeld commentaar op onze loonindex. N-VA-lijsttrekker Johan Van Overtvelt (kleine foto) ziet daar geen graten in. "We hebben er met 18 landen voor gekozen om deel uit te maken van een monetaire unie en dan is het logisch dat je de spelregels volgt. En die regels hebben hun gevolgen voor het economisch beleid, het loonbeleid en de index. Dus is het ook logisch dat Europa daar ingrijpt."

Zijn SP.A-collega Kathleen Van Brempt is het daar niet mee eens. "Ik heb geen problemen met afspraken om de begroting op orde te krijgen. Maar er zouden even harde afspraken moeten bestaan over sociale onderwerpen als de strijd tegen armoede of jongerenwerkloosheid. De Europese Commissie schrijft alleen maar liberale recepten om uit de crisis te geraken."

"Het gaat veel te ver", beaamt Gerolf Annemans (Vlaams Belang), zij het om andere redenen. "Men heeft de fout begaan om een eenheidsmunt in te voeren voor landen die veel te veel van elkaar verschillen. Om die euro recht te houden, moet er nu een eengemaakte economische zone komen en een Europese commissaris voor Begroting die ons komt vertellen wat we moeten rechtzetten."

Volgens Van Overtvelt, die een boek schreef over het einde van de euro, bevat het werk ook vandaag nog veel waarheden. "De euro zoals we die in 2011 kenden, is er niet meer." Hij verdedigt de monetaire unie. "Bij de start van een monetaire unie verlies je sowieso bepaalde beleidshendels. Een oplossing als een devaluatie van de munt valt daardoor weg. Dus moet je de loonkostenevolutie zeer goed in de ogen houden of je krijgt problemen. Een correctie is immers veel moeilijker, kijk maar naar de Zuid-Europese landen."

"Er is een ander beleid mogelijk dan mensen laten inleveren op hun lonen", riposteert Van Brempt. "Er zijn andere mogelijkheden, zoals het invoeren van een Europees minimumloon. We moeten erover waken dat iedereen een deftig minimumloon heeft. Het stoort me enorm dat mensen als mijnheer Van Overtvelt zeggen, eerst de begroting, dan de mensen."

"Europa mag hoogstens een samenwerking zijn voor de zaken waar we allemaal voordelen bij hebben, zoals interne handel. Na het Verdrag van Maastricht is het fout gegaan", stelt Annemans. "Nu zitten we met een Europa dat almaar meer bevoegdheden komt opslokken zonder dat we daarover inspraak hebben gehad. Op 25 mei kan de kiezer beslissen of Europa daarin mag verdergaan of een toontje lager moet zingen." "Een sociaal systeem zoals we hier uitgebouwd hebben, werkt niet in een forum van 28 landen."

Van Overtvelt komt ook nog even terug op het verwijt van Van Brempt. "Je moet je economie versterken om sociale maatregelen te kunnen nemen."

Wat met oneerlijke concurrentie in bouw- en transpector?

"De toetreding van Roemenië en Bulgarije hebben bij ons geleid tot banenverlies in de bouw- en transportsector", stelt Annemans. Vlaams Belang is geen voorstander van minimumlonen. "Dan ga je alleen maar verder op het foute pad. Je lost deze kwestie ook niet op met minimumlonen. Deze situatie is het gebrek aan sociale zekerheid in die landen."

"Wij zouden graag hebben dat Vlaanderen, net zoals Zwitserland, zelf immigratiequota op buitenlandse werknemers kan bepalen", vervolgt Annemans. "De immigratie is volledig uit de hand gelopen, er staan niet langer lange rijen aan de grenskantoren maar aan de OCMW-kantoren."

"Een uniform minimumloon is waanzin", stelt Van Overtvelt. "Een minimumloon moet aangepast worden aan de situatie. Op Duitsland na hebben alle landen in Europa trouwens een minimumloon. Wat voor ons niet kan, is misbruik van de detachering. Daar zijn controles op nodig, hetgeen er vandaag te weinig is."

Van Brempt toont zich wel voorstander van het minimumloon. "Mensen moeten op het eind van de maand hun rekeningen kunnen betalen, hun leven uitbouwen. We hebben zoveel regels in Europa maar als het gaat over de rechten van mensen, hebben we die niet."

lees ook