Een belastingverlaging, maar voor wie?

Vrijwel alle partijen hebben voorstellen die de belastingdruk op de inkomens vermindert, hetzij via de personenbelasting, hetzij via de sociale bijdragen van de werknemers, hetzij via een combinatie van beiden.

Kennelijk is iedereen, ook in de Wetstraat, het erover eens dat de fiscale en parafiscale druk in ons land te hoog is, en dan vooral de druk op de arbeid.

Het probleem met belastingverminderingen is natuurlijk dat de staat minder inkomsten krijgt en dus ook minder kan uitgeven of doorsluizen naar bv. uitkeringen in de sociale zekerheid. Vandaar dat er ondanks de consensus over de hoge belastingdruk toch grote verschillen bestaan in de manier waarop partijen dat probleem aanpakken.

In dit dossier vatten we samen wat een vergelijkende studie van de KU Leuven voor dit onderwerp heeft opgeleverd. Die studie bekijkt de personenbelasting en de sociale bijdragen van werknemers samen, omdat het voor de meeste mensen weinig uitmaakt of het nu fiscale of parafiscale lasten zijn, die van hun loon ingehouden worden. Wat vooral telt, is wat er netto overblijft. Met het begrip 'belastingvermindering' bedoelen we in dit dossier dus steeds het totale effect van veranderingen in de personenbelasting én de sociale bijdrage van de werknemers.

Vier vragen ivm. belastingdruk

lees ook