Krijgen jongeren hun ideeën verkocht aan Europa?

Jongeren stellen ideeën voor en Europarlementsleden krijgen 2 minuten om hun mening te geven. Dat is het concept van "I have an idea", een van de grotere debatten vandaag op het European Youth Event in Straatsburg. Veel geëngageerde jongeren met diverse ideeën, zo bleek, en de parlementsleden toonden goede wil, maar de Vlaamse jongeren van "De schoonmoeder aller verkiezingen" hadden graag ook wat meer concrete plannen gehoord.

Het debat vindt plaats in de grote zaal van het Europees Parlement, die doorgaans voorbehouden is voor de parlementsleden, maar nu opengesteld is. In het eerste deel krijgen vier jongeren de kans om hun ideeën voor te stellen. De vier die zijn uitgekozen, zijn allen geëngageerd en uitgesproken pro-Europees.

Hun voorstellen botsen dan ook vaak met de grenzen van het Europa van vandaag. Zo stelt Pieter, een Belg, voor dat de 18 landen van de eurozone een eigen verkozen regering zouden krijgen, om zo hun beleid beter op elkaar af te stemmen. “Niet haalbaar”, krijgt hij te horen van het Oostenrijkse parlementslid van de centrumrechtse EVP. “We hebben nu al een Europa met twee snelheden, dan zouden we de landen verliezen die niet meedoen.”

Een ander opvallend idee van het jongerenpanel, komt van een Deens meisje dat voorstelt om quota af te schaffen op alle niveaus in de Europese Unie. “Ik wil niet ergens aangenomen worden gewoon omdat ik een vrouw ben. Die quota helpen niet om de problemen echt aan te pakken.” De politici zijn niet gewonnen voor het idee. “Het is heel belangrijk om meer vrouwen in hoge functies te krijgen”, zeggen ze, en daarvoor zijn quota een nuttig instrument.

Er wordt ook gestemd

De jongeren zelf steunen het plan om quota af te schaffen wel, zo blijkt op het einde van het debat, wanneer er over drie stellingen gestemd kan worden. 182 stemmen voor, 138 zijn tegen. Een ander voorstel, dat om de nieuwe Europese richtlijn voor dataprotectie te promoten met een grote internationale campagne, wordt met een grote meerderheid (310 op 370) goedgekeurd. “We hebben nu het recht om onze gegevens op te vragen of te laten verwijderen, gebruik het”, klinkt het.

De derde stemming gaat over het voorstel om gratis vliegtuigtickets uit te delen, zodat Europeanen elkaar beter zouden leren kennen. Wie kan daar tegen zijn, zou je denken. Maar toch haalt het voorstel het niet, zij het nipt. “Als het treintickets waren, had ik voor gestemd” en “overbodige geldverspilling”, zijn de reacties in de zaal op het idee dat de Duitse initiatiefnemer zelf naar eigen zeggen vooral provocatief bedoeld had.

De ideeën die de drie Europarlementsleden toegespeeld krijgen, gaan over het algemeen over verdere Europese integratie. Een greep uit het aanbod: een Europese databank voor vacatures, een Europese ombudsman voor jongerenrechten, een ambitieus plan om intolerantie aan te pakken, de verschillende onderwijssystemen in Europa op elkaar afstemmen, stemmen op 16 jaar, enzovoort.

Voorstellen die over het algemeen bijval krijgen van de politici -naast het EVP-lid zijn er vertegenwoordigers van de groene en de sociaaldemocratische fractie- maar over hoe ze dat in de praktijk gaan doen, blijft het nogal vaag. Mede door de korte tijd die ze hebben om te antwoorden. Ook krijgen de jongeren vaak te horen dat het (voorlopig) een kwestie is voor hun nationale regeringen.

"Gaat het iets opleveren?"

Ellen Van Damme (23), een van de Vlaamse jongeren van "De schoonmoeder aller verkiezingen", vond het interessant, maar bleef een beetje op haar honger zitten. "Ik vond het zoals zoveel debatten nogal vaag en oppervlakkig. Er wordt wel gediscussieerd en er worden wel standpunten uitgelegd en verdedigd, maar ik heb niet echt het gevoel dat er naar iets concreets wordt toegewerkt, iets waarop we kunnen rekenen voor de toekomst. Gaat het iets opleveren, ik vrees ervoor.”

Een van de meest bediscussieerde vragen op het debat was: moeten 16-jarigenstemrecht krijgen. Ellen vindt van niet. "Veel jongeren van die leeftijd weten niet eens wat de politiek is. Ik vind dat er eerst gewerkt moet worden aan meer kennis daarover in het onderwijs."

Ook de 18-jarige Lieven De Ruyter (foto in tekst) is voor het jongerenproject van De Ambrassade in Straatsburg. "Ik vond heel boeiend omdat er vertegenwoordigers waren van verschillende landen, verschillende generaties en verschillende organisaties. De politici zijn niet beginnen propaganderen, wat ik zeer apprecieer. Een beetje af en toe, maar niet extreem", zegt hij.

"Jongeren hebben de kans gekregen om te praten en er is geantwoord op vragen. Soms een beetje errond, maar op een aantal vragen is toch goed antwoord gegeven. Het grootste minpunt was dat het redelijk vaag is gebleven, maar ik denk dat het moeilijk is om echt in detail te gaan als je maar 2 minuten hebt. Ik vind het wel mooi dat ze hier een daar geprobeerd hebben om met concrete voorbeelden of cijfers toch een beetje die vage mistigheid op te heffen."

lees ook