"Ons enige probleem is dat wij duidelijk zijn"

Volgens Vlaams lijsttrekker voor N-VA Geert Bourgeois zal de uitschuiver van zijn partijgenoot Jambon gisteren geen zware gevolgen hebben. "Dat was gewoon een menselijke fout, zonder achterliggende intenties. Jan heeft er de gevolgen van gedragen. Maar we hebben heel snel de puntjes op de i gezet." Volgens Bourgeois heeft zijn partij net een heel sociaal programma. Dat zei hij vanmorgen in "De zevende dag".

"Andere partijen proberen ons in de hoek te duwen van de hardvochtige, asociale partij terwijl we net een heel sociaal programma hebben", aldus Bourgeois. We hebben veel aandacht voor de minstbedeelden. Mensen die van een leefloon leven, zullen meer krijgen. We trekken dat op tot de Europese armoedegrens." Hij voegt eraan toe dat de N-VA de laagste pensioenen wil optillen en de werknemersbijdrages wil afschaffen voor de mensen met een minimumloon.

Het misverstand over het verplicht verkopen van de gezinswoning bij aanvraag van een leefloon, houdt volgens hem geen steek. "Nu telt de gezinswoning voor een stuk mee voor het uitsluiten van het leefloon. Bij ons wordt de gezinswoning uit die hele discussie uitgesloten. Iedereen die dat nodig heeft, krijgt een leefloon."

Bourgeois verdedigt de indexsprong. "Wat wij vragen, is een heel kleine inspanning om er daarna veel beter aan toe te zijn, om eindelijk een perspectief te hebben in de plaats van elk jaar een nieuw begrotingstekort. De schulden zullen niet als sneeuw voor de zon wegsmelten, zoals een Waalse socialist ooit beweerde." Het liberale verwijt dat de N-VA wil snijden om te snijden, weerlegt hij met klem. "Open VLD snijdt veel meer. Ons enige probleem is dat wij echt heel duidelijk zijn over wat we gaan doen. Open VLD gaat veel dieper snijden maar zegt niet hoe ze dat gaan doen."

"Bijbenen waar het moet"

En wat met de omstreden maatregel om de wachtuitkering voor schoolverlaters af te schaffen? "Je moet meer mensen aan het werk krijgen. De OESO heeft gezegd dat als er in België niets gebeurt, de jonge mensen van nu zullen moeten werken tot hun 73e. Dat gaan we toch niet doen?"

"Eigenlijk moeten we langer werken. We hebben de kortste loopbaan van de hele Europese Unie. En daarnaast moeten er ook meer mensen werken, in de plaats van ze in een uitkering te duwen. We moeten mensen aan het werk krijgen door stimulerende maatregelen als opleiding, bijscholing, enzovoort." De N-VA staat daarin misschien wel alleen in België, maar volgens Bourgeois staat België op dat vlak alleen in de hele wereld. "Wie is dan verkeerd, België of de hele wereld? Wat wij willen is helemaal niet asociaal, maar bijbenen waar er moet worden bijgebeend."

"Het is veel moediger en correcter om de uitdagingen te benoemen. Laat ons vooral in het begin van de regeringsperiode een inspanning doen, een indexsprong die niet geldt voor de kleinste pensioenen of de minimuminkomens, en dan gaan we snel naar een beter perspectief en geraken we uit de spiraal."

"Verstandig besparen op overbodige posten"

Op Vlaams niveau ziet Bourgeois vooral de nood om geld vrij te maken voor onderwijs en welzijn. Daarvoor moet extra worden bespaard.

"Het drama is dat wij een begroting op evenwicht hadden. Philippe Muyters is er in 2 jaar tijd in geslaagd om de put van 2 miljard euro van Dirk Vanmechelen (Open VLD) weg te werken. Daardoor hadden we bijkomende ruimte voor scholenbouw, wachtlijsten, onderzoek en ontwikkeling, enzovoort. Maar we zijn dit kwijt door het communautair akkoord-Di Rupo dat de andere Vlaamse partijen op federaal niveau mee goedgekeurd hebben. Daardoor moeten we opnieuw 2 miljard euro besparen."

Bourgeois wil bijkomend besparen om geld vrij te maken voor onderwijs en welzijn. "We kunnen nog besparen op het apparaat, bijvoorbeeld door tegen 2018 de provincies af te schaffen, een volkomen overbodig niveau. We gaan een kilometerheffing op vrachtwagens invoeren en de banenplannen vereenvoudigen." Op die manier wil de N-VA voor onderwijs 1,8 miljard euro meer vrijmaken, voor welzijn gaat het om 2 miljard meer dan nu al begroot is."

Homans of Bourgeois for president?

Op de vraag wie de N-VA naar voren schuift als kandidaat-minister-president wil Bourgeois niet antwoorden. "Ik lees altijd in de media dat het niet gaat over de poppetjes, maar over inhoud, visie en beleid en dan bomen de media net daarop door."

"Ik voer zeer intensief campagne en word overal zeer warm onthaald. Wij zijn een echte volkspartij", vervolgt Bourgeois. "Alleen zie ik dat sommigen zoals minister Vande Lanotte (SP.A) proberen te besturen tegen ons. Nu moeten de mensen die ons steunen, ook voor ons stemmen. De rest is voor na 25 mei."

lees ook