CDH wil moederschapsrust uitbreiden naar 18 weken

Als het van CDH afhangt, wordt de moederschapsrust in de toekomst uitgebreid van vijftien naar achttien weken. De tien dagen vaderschapsverlof willen ze verplicht maken.
Science Photo Library

Het was CDH-voorzitter Benoît Lutgen die de voorstellen heeft toegelicht tijdens een partijbijeenkomst in Tubeke. Gezinnen staan centraal bij het CDH, beklemtoont hij.

Momenteel bestaat de moederschapsrust uit zes weken zwangerschapsverlof (prenataal), waarvan één week verplicht, en negen weken verplicht bevallingsverlof (postnataal). CDH wil die vijftien weken stapsgewijs optrekken tot achttien weken. De dagen wanneer een vrouw tijdens die zes weken voor haar bevalling om medische redenen moet thuisblijven, mogen niet meer meegeteld worden.

Het vaderschapsverlof is een regeling waar alle werknemers uit de privé- en de openbare sector recht op hebben, maar het CDH wil deze dus verplicht maken. De partij wil zo vermijden dat jonge vaders afhankelijk zijn van de "goede wil" van hun werkgever om hun tien dagen vakantie op te nemen.

Verder heeft de partij ook een aantal fiscale en andere voorstellen om gezinnen bij te staan. "CDH is de enige politieke formatie die voorstelt om meer rekening te houden met de samenstelling van de gezinnen bij de belastingberekening", klinkt het. Zo wil de partij gezinnen met één kind een fiscaal voordeel van 480 euro per jaar geven en gezinnen met twee kinderen een voordeel van 732 euro. Verder zouden de dienstencheques niet meer duurder mogen worden.

lees ook