Peeters wil praten over Vlaamse én federale regering

Kris Peeters en N-VA-voorzitter Bart De Wever hebben vanavond op VTM hun tweede debat van de dag gehouden. Het mondde uit in gekibbel over elkaars programma en over de vorming van de volgende Vlaamse en federale regering.
(Foto archief)

Peeters ontkende dat hij uitdrukkelijk afstand neemt van De Wever, maar er wel alles aan wil doen om de kiezer te overtuigen op CD&V te stemmen. "Het is toch normaal dat wij duidelijk maken waar we voor staan en reageren als anderen zeggen waar zij voor staan? De kiezer heeft het recht dat te weten."

Wat volgde was een woordenwisseling over de lastenverlagingen die beide partijen voorstellen en wie daar nu precies van zal profiteren. Hoe dan ook, zei Peeters, "moet er snel een federale regering zijn als je snel iets in gang wil zetten".

De Wever herhaalde dat hij een logische coalitie wil vormen in Vlaanderen en hij stak nadrukkelijk de hand uit naar Peeters en CD&V. "Wij doen een aanbod: laat ons samenwerken tegen dat links blok in Wallonië". Het klopt niet, aldus De Wever, dat zijn strategie erin bestaat om met de Vlaamse regering naar de federale onderhandelingen te trekken, wel met de Vlaamse coalitiepartners.

Peeters en De Wever zijn helemaal elkaars tegenstrevers niet, beweerde de N-VA-voorzitter. "Het probleem ligt elders, met een PS die alleen maar meer belastingen wil. Het is geen toeval dat ik de Kamerlijst trek. Ik ben niet uw uitdager, ik ben de uitdager van Elio Di Rupo", zei hij. "Eigenlijk moest hier Liesbeth Homans zitten." De Wever ontkende dat hij daarmee aangaf dat Homans, die net als Peeters in Antwerpen de Vlaamse lijst van haar partij trekt, de feitelijke kandidaat-minister-president van N-VA is.

Peeters hield het erop dat eerst de kiezer zich moet uitspreken vooraleer over coalities gesproken kan worden. "Ik ben bereid om al op de avond van 25 mei de onderhandelingen te starten over de vorming van de Vlaamse én de federale regering."

lees ook