Ook MAMA, ROEL en VITAL doen mee op 25 mei

Naast de groten nemen ook heel wat minder bekende partijen deel aan de "moeder aller verkiezingen". Een beknopt overzicht van de zogenoemde kleine spelers op de electorale markt.

Een bekende speler uit het verleden is het libertaire R.O.S.S.E.M., dat als baseline "de sleutel voor de toekomst" heeft. In de jaren 90 was die partij nog vertegenwoordigd in het parlement, met stichter Jean-Pierre Van Rossem, toneelmaker Jan Decorte en Louis Standaert. Na enkele jaren ging R.O.S.S.E.M. ten onder aan interne twisten, maar dit jaar probeert de partij zichzelf weer op de politieke kaart te zetten. Enkele programmapunten: terugdringen van de rol van de overheid, de concurrentiekracht verhogen, een vermogensbelasting op dure woningen, bindende referenda, afschaffen GAS-boetes.

Meer vindt u op de website van de partij.

De Belgische Unie - Union Belge (B.U.B.) bestaat al sinds 2002 en streeft naar een herstel van de Belgische eenheidsstaat. Verkozenen heeft de B.U.B. niet, want tot nu toe bleef de partij altijd ver onder de kiesdrempel van 5 procent. Bij de federale verkiezingen van behaalde de partij haar hoogste score in de provincie Luxemburg: 1,63 procent van de stemmen.

De B.U.B. neemt alleen deel aan de federale verkiezingen: niet echt verwonderlijk voor een unitaristische partij.

Een andere "oude bekende" is de Piratenpartij, die bij ons al bestaat sinds 2009. De partij is aangesloten bij de Pirate Parties International (PPI), een in Brussel gevestigde niet-gouvernementele organisatie (NGO) die de ruim veertig nationale piratenpartijen ondersteunt. Internationale samenwerking wordt beschouwd als noodzakelijk om de standpunten daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken.

Voor de Piratenpartij is inspraak van de burger cruciaal in de politiek en moeten burgers mondig en verantwoordelijk voor hun eigen beleid kunnen worden.

"Een frisse wind in de zeilen" luidt de baseline van de Piratenpartij. Afwachten of die frisse wind haar ver zal brengen want in 2010 en 2012 haalde partij respectievelijk 0,26 en 1,38 procent van de stemmen.

De Vlaamse Christen Partij (VCP) is alleen in Vlaanderen actief en is ontstaan uit onvrede met de gang van zaken bij CD&V, die andere christendemocratische partij. De VCP gaat voor de zuivere leer en baseert zich op het evangelie, de tien geboden en de sociale leer van de rooms-katholieke Kerk. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van twee jaar geleden behaalde de partij een gemeenteraadszitje, namelijk in Bree, en dan nog met een kartellijst met SP.A en N-VA.

Dit jaar doet de VCP mee aan de Vlaamse verkiezingen. Lijsttrekker in Vlaams-Brabant is Raoul d'Udekem d'Acoz, een oom van koningin Mathilde.

Hoe de VCP "back to the roots" wil gaan, verneemt u op de partijwebsite.

In Antwerpen kan je ook stemmen voor MAMA. Nee, dat is niet omdat de verkiezingen in mei vallen, net zoals moederdag, maar het gaat hier om een afkorting voor "Maakbare Maatschappij". Naar eigen zeggen is MAMA een partij van en voor iedereen: links, rechts en alles daartussen.

Haar boodschap klinkt in de eerste plaats positief. "We willen dat mensen via positief overleg elkaars standpunten leren begrijpen om zo tot oplossingen te komen waar iedereen kan achterstaan", is te lezen op de website.

Recht Op Een Leven (ROEL) is gegroeid uit de Facebook-groep Belangen van de gescheiden vader. ROEL wil opkomen voor de belangen van zieken, gescheiden mensen, alleenstaanden, invaliden, steuntrekkers, werklozen, gepensioneerden, mensen die minder hebben dan de armoedegrens, mensen die werken en amper meer hebben dan een werkloosheidsuitkering.

"Hoe meer mensen in armoede verzeilen, hoe meer criminaliteit. Want als we niets doen is onze toekomst en de toekomst van onze kinderen in gevaar", luidt het op de website van de partij.

Gezond, Evenwichtig, Nieuwe, Open, Eerlijke Groepering (GENOEG) is naar eigen zeggen een positieve protestpartij en is tegen te veel invloed van de overheid in de maatschappij. Meer komt u te weten op de partijwebsite

De partij doet mee aan de Vlaamse verkiezingen, dank zij de handtekeningen van Lijst Dedecker. Voorzitter René Brabant mikt op één verkozene, maar het is zeer de vraag of GENOEG genoeg stemmen zal halen om de kiesdrempel van 5 procent te halen.

Intussen, in Brussel

Bent u in de herfst van uw leven beland en woont u in Brussel? Maak dan kennis met PENSIO(E)N PLUS, een partij van "jonge en oudere Brusselaars die onze pensioenen willen veilig stellen en optrekken".  De partij spiegelt zich aan het electorale succes van 50PLUS in Nederland.

Sterke man hier is Jos Van Assche, in een vorig leven Brussels parlementslid en gemeenteraadslid in Anderlecht voor Vlaams Belang. Het is zeer de vraag of Van Assche en PENSIO(E)N PLUS even succesvol zullen zijn als Henk Krol en 50 PLUS in Nederland. 

Als u Brussel liefhebt, kan u misschien een stem overwegen op Pro Bruxsel voor het Brussels parlement. Pro Bruxsel streeft naar een volwaardig Brussels Gewest met dezelfde bevoegdheden als de andere gewesten. Om de invloed van de Vlaamse en de Franse gemeenschap in Brussel te beperken, wil de partij dat de gemeenschapsbevoegdheden naar het hoofdstedelijk gewest worden overgeheveld.

In 2009 haalde de partij zo'n 8.000 stemmen, niet genoeg voor een zitje in het Brussels parlement. Op gemeentelijk vlak heeft de partij één zetel in de gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde. 

"Ensemble, samen, together", luidt de baseline van Pro Bruxsel. U verneemt meer op de website van de partij.

Pour les francophones

De Union des Francophones (UF) is een Franstalige eenheidslijst die zich richt op de Franstaligen die in de Vlaamse rand rond Brussel wonen. Het gaat om een samenwerkingsverband tussen Mouvement Réformateur (MR), Fédéralistes Démocrates Francophones (FDF), Centre démocrate humaniste (CDH) en de Parti Socialiste (PS).

De UF neemt alleen deel aan de verkiezingen voor het Vlaams parlement in Vlaams-Brabant. Tot nu toe telt de partij één verkozene: Christian Van Eycken van het FDF. Hij heeft naar eigen zeggen goede hoop dat hij de volgende jaren Franstalig gezelschap krijgt in de Vlaamse assemblee.

Nog in Vlaams-Brabant kunt u voor de Kamer ook stemmen op de Parti Populaire (PP), de rechts-populistische partij van de Brussels advocaat Mischaël Modrikamen, die bekend werd door de Fortis-affaire, waarin hij aandeelhouders van de ter ziele gegane holding verdedigde.

De PP is gesticht in 2009 en zat aanvankelijk wat in het vaarwater van de LDD. Dat had te maken met de Nederlandstalige co-voorzitter Rudy Aernoudt. Die werd in 2010 al uit de partij gezet na een machtstijd met Modrikamen.

Vandaag is de Parti Populaire als enige voorstander van het confederalisme en is ze zelfs bereid om samen met de N-VA in zee te gaan. Afwachten of die strategie zal lonen. Modrikamen heeft te kennen gegeven dat hij stopt met de politiek als hij op 25 mei geen verkozenen haalt.

Oost west, Vlaanderen best?

De Sociaal Democraten & Progressieven (SD&P) is begin dit jaar opgericht in Aalst, op initiatief van enkele malcontente SP.A'ers die zich niet konden vinden in de partijlijn om in Aalst niet samen te werken met de N-VA.

Op 25 mei doet de SD&P mee aan de Vlaamse en de federale verkiezingen. Lokale boegbeelden Ann Van de Steen en Dylan Casaer trekken de respectievelijke lijsten. De partij wil naar eigen zeggen zuurstof brengen in de politiek en de samenleving. Zetels lijken weinig waarschijnlijk, want buiten Aalst is SD&P weinig of niet bekend.

Nog in Oost-Vlaanderen dingt de "Partij Voor Gehandicapten en Welzijn" (PVGW) mee naar de gunst van de kiezer. Oprichter is Hans De Smet uit Ninove, die zelf 22 jaar geleden geopereerd werd aan een hersentumor en daar nog niet helemaal van hersteld is. "Als je een partij opricht, is het tegen het bestel", luidt zijn motivering.

De Smet vindt dat er meer geluisterd moet worden naar gehandicapten. "Wij zijn ook burgers, niet diegenen die tevreden moeten zijn met wat ons toegesmeten wordt, maar mensen die zoals iedereen iets trachten te maken van hun leven.

Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen haalde de Partij Voor Gehandicapten in Ninove 210 stemmen, met vijf kandidaten op de kieslijst.

In West-Vlaanderen kan u stemmen voor de lijst VITAL, genoemd naar buitenbeentje Vital Haghebaert. VITAL staat voor Vrijheid, Intimiteit, Thuis, Arbeid en Liefde. De partij wil één kieskring voor heel Vlaanderen en de gelijkberechtiging van grote en kleine partijen op het vlak van subsidies.

Die vraag naar gelijkberechtiging is begrijpelijk, want in 2004 bijvoorbeeld haalde VITAL in West-Vlaanderen amper 0,17 procent. Vital Haghebaert zelf kreeg 156 voorkeurstemmen.

Meest gelezen