Zwevende of besliste kiezer?

Wist u al lang voor welke partij en/of kandidaat u wilde stemmen of hoorde u bij de groep van de zwevende of onbesliste kiezers? Een vijfde tot een kwart van het kiezerskorps zou tot vlak voor de verkiezingen nog niet beslist hebben waar zijn stem naartoe zou gaan.

De groep van onbesliste kiezers zou - nog steeds volgens peilingen, vooruitzichten en verwachtingen - de electorale weegschaal naar de ene of de andere kant doen doorslaan. Was u een besliste kiezer of was u een twijfelaar/zwever? En als u tot de tweede categorie behoort,  wat heeft u zo lang doen twijfelen en wat gaf dan uiteindelijk in het stemhokje de doorslag?  En was het dan een keuze die van harte was of vond u toch  niet echt uw gading?

Kortom: was u een besliste of een zwevende kiezer?

Uw onderbouwde en beschaafd geformuleerde reactie is welkom. Lees de regels!

 

 

Meest gelezen