Belgische inflatie nu op laagste peil sinds 2009

In mei is de inflatie in ons land gedaald tot 0,36%. Dat is het laagste peil sinds december 2009, aldus de FOD Economie.

De inflatie in mei bedroeg 0,36% tegenover 0,62% in april en 0,89% in maart. Hoe dan ook is het cijfer van de voorbije maand het laagste sinds december 2009, aldus de FOD Economie. Toen bedroeg de inflatie 0,26%.

De inflatie op basis van de gezondheidsindex daalde in mei van 0,67% naar 0,26%. De spilindex voor ambtenarenweddes en pensioenen werd niet overschreden.

De consumptieindex daalde vooral door de lagere prijzen voor groenten, fruit, elektriciteit, vliegtuigtickets en mobiele telefonie. De inflatie voor voeding is voor het eerst sinds januari negatief. Omgekeerd werden het ophalen van huisvuil, vlees en snijbloemen dan weer duurder.

De lage inflatie in mei zou deels het gevolg zijn van de zachte winter en de relatief goedkope groenten zoals aardbeien en asperges. Ook de gemiddelde energiefactuur werd goedkoper.

"Inflatieverschil blijft erg groot"

Agoria -de federatie van de technologie- en metaalsector in ons land- is verheugd dat de loonindex niet verhoogd wordt, maar waarschuwt ook voor overdreven optimisme.

Volgens Agoria blijft de inflatie ook bij onze belangrijkste handelspartners in de EU erg laag en daardoor slaagt ons land er niet in om het inflatieverschil met de buurlanden af te bouwen. Dat verschil bedraagt nog steeds 4,7%, aldus de federatie.

Agoria wuift ook het gevaar weg dat de lage inflatie in de eurozone zou omslaan in een deflatie. De federatie verwijst naar Zweden en Zwitserland, landen met een nulinflatie en toch forse economische groei.

Meest gelezen