"Ik ontving nog nooit een klacht over racisme"

Volgens Serge Muyters zijn er sinds hij korpschef van de Antwerpse lokale politie is, geen klachten meer geweest over racisme. Hij reageert zo op een anonieme getuigenis van 7 allochtone agenten vandaag in De Standaard. Volgens de anonieme klagers zijn er klachten maar neemt de korpsleiding ze niet ernstig.

De agenten die vandaag in de krant getuigen, vertellen onder meer hoe ze systematisch door autochtone collega's genegeerd of beledigd worden. Zo zouden sommigen steevast weigeren om hen een hand te geven. Anderen doen er alles aan om niet met hen samen op patrouille te moeten.

Volgens de allochtone agenten is de korpsleiding op de hoogte, maar zouden ze er niet op reageren en er zelfs bij de allochtone agenten op aandringen om loyaal te zijn aan het korps en geen klacht in te dienen. Zij die dit wel deden, merkten dat er geen gevolg werd aan gegeven. In hun eigen omgeving worden ze dan weer beschouwd als verraders, luidt het. De anonieme klagers verwijten de politie dat ze alleen maar in dienst genomen zijn om de diversiteitscijfers op te krikken.

In een mededeling op de website van de Antwerpse lokale politie ontkent korpschef Serge Muyters dat hij de klachten minimaliseert. "Sinds ik korpschef ben, hebben wij nog nooit enige klacht ontvangen of onderzocht in het kader van racisme. Geen enkele allochtone collega heeft mij ooit al benaderd met zulke klachten."

Nog volgens Muyters heeft hij weet van zulke klachten maar dateren die van voor zijn tijd als korpschef. "Indien er nog steeds problemen zijn, nodig ik deze collega's dan ook uit om met de korpsleiding contact te nemen zodat elke vorm van racisme officieel kan worden onderzocht en er gepast op kan worden gereageerd."

Het is niet de eerste keer dat er klachten komen over racisme binnen het Antwerpse korps. Hoewel er in de metropool zo'n 30 procent mensen van vreemde origine wonen, blijken ze nauwelijks vertegenwoordigd in het politiekorps. Slechts twee procent van de agenten is van allochtone afkomst. In Brussel zouden er wel meer agenten van allochtone afkomst zijn, ook in de hogere kaders.

Meest gelezen