"Doorbreek de verslaving aan fossiele brandstoffen"

Vandaag en morgen voert Oxfam aan het Schumanplein in Brussel een ludieke actie tegen het energiebeleid van de G7. De grote industrielanden houden op 4 en 5 juni immers een bijeenkomst in Brussel, zonder Rusland, over de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, klimaatverandering en honger. Oxfam vreest dat de stijgende kosten van de voedsel- en energiebevoorrading ernstige gevolgen zal hebben voor de armste Europeanen.

"De leiders van de G7 komen deze week bijeen in Brussel om onder meer de energiecrisis met Rusland te bespreken", zegt Lies Craeynest van Oxfam. "Wij willen aantonen dat dit een wake-up call is voor Europa. We zijn enorm afhankelijk van energie-invoer en bovendien gaan die kosten heel snel omhoog."

Craeynest linkt die vervuiling met de stijgende voedselprijzen en wijst erop dat Europa één van de grootste voedselimporteurs is. De klimaatverandering doet immers vele oogsten mislukken. Daardoor dreigen de kosten van de voedsel- en energiebevoorrading zodanig op te lopen, dat de armsten in Europa nog nauwelijks toegang tot voedsel of verwarming zouden hebben. "Doorbreek die verslaving aan fossiele brandstoffen, en kies voor een oplossing die duurzaam is en goed voor de voedselzekerheid overal ter wereld", aldus Craeynest.

De EU is momenteel een klimaatenergiepakket aan het samenstellen voor 2030 met nieuwe doelstellingen. Oxfam hoopt dat Europa een voortrekkersrol kan spelen binnen de G7, door energie-efficiëntie en hernieuwbare energie als oplossing naar voren te schuiven.

De energie-efficiëntie zou met 40 procent moeten verbeteren tegen 2030, wat een besparing kan betekenen van 239 miljard euro, ofwel jaarlijks 300 euro per huishouden. Tegen 2030 zou ook 45 procent van de energiemix uit groene energie moeten bestaan. Oxfam bepleit ook een reductie van de emissie van fossiele brandstoffen met 55 procent.

Oekraïne-crisis weegt op EU

Oxfam stelt dat ook de geopolitieke ontwikkelingen in Oekraïne en de spanningen met Rusland aan de basis liggen van een energie- en voedselcrisis in Europa. "Het is een waarschuwing voor Europa om de energiemix te herzien", stelt Oxfam. De energiebevoorrading in Europa is momenteel voor de helft afhankelijk van import, vooral van fossiele brandstoffen.

Rusland is Europa's belangrijkste gas- en olieleverancier. Gemiddeld betaalt elk Europees land daarvoor 250 euro per inwoner aan Rusland. De Europese Unie spendeerde 400 miljard euro aan de import van fossiele brandstoffen in 2013. Dat is meer dan 1 miljard per dag.

Meest gelezen