Organisatie veroordeelt media-aandacht rond zaak diaken

De organisatie Recht op Waardig Sterven veroordeelt de wijze waarop de verdachte diaken in de media komt. Die wordt volgens hen aan de schandpaal genageld, terwijl hij recht heeft op een sereen gerechtelijk onderzoek. Ze hopen dat dit een aanzet kan zijn voor meer dialoog rond euthanasie.

"Zonder enig bewijs tot op heden wordt deze man met naam, toenaam en foto als moordenaar en psychopaat gebrandmerkt en uitgestoten. Ook zijn familie wordt door het slijk gesleurd", aldus Recht op Waardig Sterven vzw (RWS). "Tenzij het zou gaan om geldgewin, waar heden geen enkele aanwijzing voor is, willen wij deze man, zijn familie en alle betrokkenen onze steun betuigen".

RWS wijst erop dat het voor verpleegkundigen, zorgkundigen, geestelijken en moreel consulenten niet eenvoudig is om met stervenden om te gaan, "vooral wanneer artsen of inrichtende machten door therapeutisch hardnekkig handelen een waardig sterven onmogelijk maken". "We kennen ook de vele verhalen van verpleegkundigen die medicatie moeten toedienen bij het levenseinde, op bevel van de arts zonder enig overleg", klinkt het.

Rond het verzorgen van stervenden blijft veel verwarring bestaan. Daarom ijvert RWS voor een duidelijk en eenvoudig wettelijk kader om verschillende soorten levenseindebeslissingen evenwaardig te maken en te kunnen toepassen.

De vzw pleit bovendien voor een breed maatschappelijk debat met alle betrokkenen over alle aspecten van sterven. Ook de mogelijkheid van een transparante overlijdensregistratie zoals we die kennen bij de geboorteaangifte, zou een belangrijke bijdrage kunnen betekenen om blinde vlekken te ontdekken en grijze zones zoals palliatieve sedatie te verduidelijken en te plaatsen.

"Laat ons de pijnlijke situatie van een verpleger-diaken optillen tot een positieve aanzet om menselijke waardigheid te verwezenlijken bij het sterven", besluit RWS. "Alleen een schroomvolle en serene ethische, maatschappelijke en juridische aanpak is hierbij de aangewezen weg."

Meest gelezen