Toename dossiers bij Privacycommissie door datalek NMBS

De Privacycommissie heeft vorig jaar 3.532 nieuwe dossiers geopend, wat een stijging is met meer dan 20 procent in vergelijking met 2012. Die stijging van het aantal dossiers - zowel klachten als vragen om informatie - is in grote mate het gevolg van het datalek bij de NMBS. Maar ook het toegenomen bewustzijn als gevolg van de onthullingen van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden speelt een rol, zo blijkt uit het jaarverslag van de Privacycommissie.

In 2012 werden door de Privacycommissie 2.896 dossiers behandeld, maar vorig jaar is dat aantal al opgelopen tot 3.532, een stijging met 21,96 procent. Dat cijfer bevat zowel de klachtendossiers als de vragen om informatie. De toename is duidelijk groter dan de voorbije jaren, want toen was er telkens een stijging met slechts enkele tientallen dossiers per jaar.

Nochtans is de opvallende stijging van 2013 grotendeels terug te brengen tot een enkele gebeurtenis, namelijk het grote datalek bij de NMBS die rond de jaarwisseling tussen 2012 en 2013 aan het licht kwam. "Daarover hebben we zeer veel klachten ontvangen, wat het cijfer wel een beetje vertekent", geeft Eva Wiertz, woordvoerster van de Privacycommissie aan.

"Daarnaast merken we ook dat er een groter bewustzijn is bij de mensen door enkele actuele gebeurtenissen, zoals de onthullingen over de (spionageactiviteiten van de Amerikaanse inlichtingendienst) NSA. Ook dat speelt zeker mee", aldus Wiertz. "We hebben altijd wel een geleidelijke stijging van het aantal dossiers gezien, en die trend zal nu zeker niet meer worden omgekeerd."

Meest gelezen