Weinig multicultureel onderwijs in "witte" scholen

Vooral in scholen waar er veel allochtone leerlingen zijn, gaat er veel aandacht naar multicultureel onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek aan de Universiteit Gent (UGent) en de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar meer dan 700 leerkrachten aan deelnamen.
AMELIE-BENOIST / BSIP

"Dat vooral in gekleurde scholen aandacht wordt besteed aan multiculturalisme lijkt misschien logisch, maar dat is het niet", zegt Orhan Agirdag (UvA). "In de eindtermen staat letterlijk dat multicultureel onderwijs een opdracht is voor alle scholen. Bovendien hebben autochtone leerlingen eveneens kennis nodig over de multiculturele samenleving en racisme, misschien zelfs meer dan allochtone leerlingen."

Voorts blijkt uit het onderzoek dat wat leraren onder "multicultureel onderwijs" verstaan veelal beperkt is tot religieuze diversiteit. "Meestal gaat het dan over islam en verwijzen de leraren naar activiteiten die ze doen voor het Offerfeest of Suikerfeest", zegt Mieke Van Houtte (UGent). "Andere belangrijke elementen van de multiculturele samenleving, zoals meertaligheid, krijgen minder ruimte op school."

De onderzoekers hebben ook vastgesteld dat multiculturalisme slechts zijdelings aanwezig is in het curriculum. "Uitgeverijen van schoolboeken hebben soms typische namen zoals Jan, Leen en Piet vervangen door namen zoals Rashid en Ahmet", klinkt het. "Maar het uitgangspunt van de lessen blijft eurocentrisch en het schoolpersoneel is vooral blank."

Tot slot bleek uit de studie dat scholen in verschillende steden verschillen van elkaar. Zo blijkt dat leraren in Gentse en Genkse scholen meer aandacht besteden aan multiculturalisme dan scholen in Antwerpen, wat volgens de onderzoekers gerelateerd kan worden aan de politieke achtergronden van deze steden.

De onderzoeker suggereren "witte" scholen om proactief te zoeken naar allochtone leraren en stagiairs en vinden dat lerarenopleidingen multicultureel onderwijs structureel kunnen opnemen in hun onderwijs.

De studie werd gepubliceerd in het vaktijdschrift Education and Urban Society.

Meest gelezen