Stafchef Belgisch leger hoopt op een budgettaire reserve

Na een legislatuur van besparingen op Defensie, moet het leger de komende jaren kunnen rekenen op een "stabiel budgettair kader" dat liefst nog meegroeit met de economie. Die wens heeft legerchef Gerard Van Caelenberge geuit op een persbabbel.

Geen enkel federaal departement deed de jongste jaren zoveel inspanningen als Defensie, onderstreepte de generaal gewapend met de nodige grafieken en tabellen. Zowel op personeels- als op uitgavenvlak deed het leger ruimschoots zijn duit in het zakje.

Jaar na jaar slonken de budgetten, die nu nog zo'n 2,6 miljard uitmaken van de 49,11 miljard die de federale overheid jaarlijks uitgeeft. Sinds 2009 vielen de middelen terug met zowat 10 procent.

Volgens Navo-cijfers spendeert België tegenwoordig nog zowat 0,66 procent van het bruto binnenlands product aan Defensie, 1 procent als ook de pensioenen in rekening worden genomen. Nochtans bepleit de alliantie voor alle lidstaten een drempel van 2 procent. Slechts een handvol bondgenoten haalt dat streefcijfer ook.

De helft van de militairen vertrekt met pensioen

Voor 2014 kreeg Defensie opnieuw 145 miljoen euro besparingen opgelegd. Slechts 3 domeinen zullen daarbij gespaard blijven: rekrutering, operaties en training gebonden aan operaties. De dagelijkse training wordt wel teruggeschroefd. "We zitten aan de limiet", vindt Van Caelenberge.

De stafchef bepleit daarom een budgettair stabiel kader voor de komende jaren. Dat moet het leger helpen vooruit te plannen op 15 jaar. Defensie kijkt immers tegen enkele grote uitdagingen aan, zoals de vergrijzing van het militaire personeel. De komende 10 jaar vertrekt zowat de helft van de militairen met pensioen.

Zelfs met 1.400 nieuwe rekruten zal het leger die terugval aan militair personeel niet kunnen opvangen, aldus Van Caelenberge. Extra burgerpersoneel, dat bijvoorbeeld halftijds kan werken, zou voor taken als horeca of onderhoud van materiaal een oplossing kunnen zijn. Maar ook outsourcing sluit de stafchef niet uit. Het zou het leger toelaten zich terug te plooien op zijn kerntaken: operaties in het buitenland.

Defensie moet immers actief blijven buiten de eigen landsgrenzen, onderstreepte Van Caelenberge. Hij hoopt daarbij op meer flexibiliteit van de politieke overheden, met een budgettaire reserve voor eventuele opdrachten die plots opduiken. De Belgische ontmijningsopdracht in Libanon kan in zijn ogen stilaan worden stopgezet, terwijl het leger best wel actief blijft in de Europese antipiraterijmissie Atalanta voor de Hoorn van Afrika.

Ook over een verlengd verblijf in Afghanistan na 2014, indien de regering daartoe zou beslissen, wordt nagedacht. Al gaf Van Caelenberge nog te kennen dat hij daarover "nog geen heel duidelijk beeld" heeft.

Meest gelezen