"Betreur dat Raad van State omzendbrieven onderuithaalt"

De N-VA is niet te spreken over de uitspraak van de Raad van State om taalfaciliteiten voortaan toe te kennen voor een periode van vier jaar, voor wie dat aanvraagt in een faciliteitengemeente. Ontslagnemend Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) vindt dat de Raad daarmee andere omzendbrieven onderuithaalt. N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts is verbaasd over de timing.

De Raad van State oordeelde vandaag over het beroep van een aantal kandidaat-burgemeesters van faciliteitengemeenten rond Brussel tegen het besluit van minister Bourgeois om hen niet te benoemen. De discussie gaat over de interpretatie van de taalwetgeving. De betrokkenen hadden op eigen initiatief Franstalige oproepingsbrieven verstuurd, terwijl de Vlaamse omzendbrieven bepalen dat dat enkel kan als Franstalige inwoners daar elk afzonderlijk om vragen.

Volgens de Raad van State moeten Franstaligen per brief laten weten dat ze Franstalige documenten willen. Hun aanvraag zou wel voor vier jaar moeten gelden, en die aanvraag zou hernieuwbaar moeten zijn. Dat gaat in tegen de omzendbrieven-Peeters en -Martens, die stelden dat er telkens opnieuw een aanvraag moest komen voor elk document dat iemand nodig heeft.

"Hiervoor altijd gewaarschuwd"

Bourgeois wijst erop dat de Raad van State de omzendbrieven altijd bevestigd heeft en betreurt dat de algemene vergadering die omzendbrieven nu onderuithaalt. "Dit leidt in de faciliteitengemeenten de facto tot het bijhouden van taalregisters", luidt het.

N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts is niet verbaasd over het arrest. "Dat dit het resultaat kon zijn, daar heb ik na het BHV-akkoord voor gewaarschuwd", zegt hij. Daarmee verwijst hij naar de tweetalige Algemene Vergadering van de Raad van State die de beslissing nam. Die Vergadering neemt sinds het akkoord rond de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde de beslissingen over een beroep dat aangetekend wordt tegen overheidsbeslissingen in de faciliteitengemeente.

"Wat wel verbazend is, is de timing", zegt hij. "Net nu de regeringsonderhandelingen in een delicate fase zitten, voelt de Raad van State zich geroepen de taalwetgeving eigenzinnig te interpreteren, terwijl ze er niet eens om gevraagd is. Net omwille van het delicate karakter van die onderhandelingen, wil ik daar voorts geen commentaar op geven. De taak van Bart De Wever is al moeilijk genoeg."

Meest gelezen