Vlaamse vrouwen beginnen steeds later aan kinderen

Vrouwen in Vlaanderen beginnen steeds later aan kinderen. Dat blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Kind en Gezin. Er werden vorig jaar voor het eerst zelfs meer kinderen geboren bij vrouwen tussen 35 en 39 jaar dan bij jonge moeders tussen 20 en 25 jaar.
Normann Hochheimer, Frankfurt

In het begin van de jaren 70 werden per 100 vrouwen tussen de 20 en de 25 nog 12 tot 14 kinderen geboren, zo weet de studie. In de periode 2000 tot 2010 daalde dat aantal tot 5, hoewel deze leeftijdscategorie in 2004 en tussen 2006 en 2008 een kleine heropleving kende.

In 2013 was van die heropleving al lang geen sprake meer. In dat jaar werden per 100 vrouwen tussen de 20 en de 25 nog 4,2 kinderen geboren. Opmerkelijk: dat is het laagste peil ooit waargenomen voor deze leeftijdscategorie. Bovendien lag het lager dan het aantal kinderen dat per 100 vrouwen tussen de 35 en de 40 werd geboren.

Ook bij vrouwen tussen de 25 en de 30 jaar en tussen de 30 en de 35 is er een soortgelijke evolutie op te merken.

Langer studeren

Jonge twintigers studeren alsmaar langer en beginnen pas na hun studies aan kinderen. Daardoor zit hun vruchtbaarheid op een historisch dieptepunt. Maar ook late twintigers stellen hun kinderwens uit. "Een mogelijke verklaring, die echter nog verder onderzocht moet worden, is de economische crisis", zegt KU Leuven-demograaf Jan Van Bavel. "Die maakt dat twintigers meer in onzekerheid leven dan een decennium geleden."

Is er reden tot bezorgdheid om dat uitstelgedrag? Op latere leeftijd aan kinderen beginnen, verhoogt namelijk het risico op complicaties en miskramen. "Het is inderdaad een trend die al langer bezig is", zegt Dieter Vancoppenolle van Kind en Gezin. "Er is een stijging van het opleidingsniveau en ook de economische situatie speelt mee. Daardoor lijken vrouwen hun eerste kind uit te stellen tot ze meer zekerheid hebben." Een echte reden tot bezorgdheid is er volgens Kind en Gezin nog niet.

Minder geboorten

Door de dalende vruchtbaarheid zijn in Vlaanderen vorig jaar voor het derde jaar op rij minder kinderen geboren. Kind en Gezin registreerde vorig jaar 68.135 geboorten, dat zijn er 1.311 of 1,9 procent minder dan in 2012.

Het geboortecijfer daalde in vier van de vijf Vlaamse provincies. Alleen in Vlaams-Brabant nam het aantal geboorten toe, met 1,5 procent.

Diversiteit blijft toenemen

Uit het rapport blijkt voorts nog dat de diversiteit onder jonge kinderen blijft toenemen. Zo heeft 24,6 procent van de kinderen die vorig jaar geboren zijn een moeder die bij haar geboorte nog niet de Belgische nationaliteit had. Tien jaar geleden was dat nog maar 17,6 procent.

Wat tot slot nog opvalt in het rapport is de blijvende toename van het aantal kinderen dat opgroeit in kansarmoede. Zo blijkt uit de kansarmoede-index dat 11,2 procent van de jonge kinderen opgroeit in kansarmoede. Dat is 5,15 procentpunten meer dan in 2001.

De volledige studie is terug te vinden op de website van Kind en Gezin.

Meest gelezen