Brusselse onderhandelaars schieten goed op

De onderhandelaars van PS, Open VLD, FDF, CDH, SP.A en CD&V hebben vanmorgen kort vergaderd. Tegen de middag werd de vergadering opgeschort wegens andere verplichtingen van een aantal onderhandelaars.

Op de agenda stond het vierde van de vijf hoofdstukken van de nota van formatrice Laurette Onkelinx (PS), over "Samen Leven". Dat hoofdstuk zal de onderhandelaars zeker nog morgen bezig houden. Dan is een vergadering van 's morgens 9 uur tot 's avonds laat gepland.

Intussen is de volledige nota van de formatrice, die zo'n 50 à 60 pagina's telt, nagenoeg volledig in minstens een eerste lezing doorgenomen. Bepaalde passages werden reeds een tweede of derde maal besproken, valt te horen in kringen van de onderhandelaars.

De eerste lezing is een algemene bespreking over een onderwerp, in een tweede lezing wordt tekst paragraaf per paragraaf doorgenomen, terwijl tijdens de derde lezing de gevoelige passages, die tussen haakjes werden geplaatst, aan bod komen.

Vorige week liet Onkelinx zich ontvallen dat ze hoopte een Brusselse regering te kunnen hebben tegen 21 juli. In de loop van deze week komen de Vlaamse onderhandelaars een tweede maal bijeen over het luik Vlaamse Gemeenschapscommissie, bevoegd voor de gemeenschapsbevoegdheden in het hoofdstedelijk gewest.

lees ook