Kinderen verkiezen lezen boven internetten

Buiten spelen en lezen is bij Vlaamse kinderen nog altijd populairder dan chatten en internetten. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven over het leesgedrag bij kinderen. Lezen wordt wel minder populair naarmate kinderen zich meer toeleggen op de nieuwe media.

Uit het onderzoek blijkt dat buiten spelen de favoriete vorm van vrijetijdsbesteding blijft bij de negen- tot twaalfjarige kinderen. 63 procent van de kinderen zet dat in zijn top vijf. Daarna volgen sporten (54 procent), televisie kijken (52 procent) en computerspelletjes spelen (50 procent). Lezen doet het met 38 procent beter dan chatten (34 procent) en internetten (32 procent).

Voor de studie werden kinderen tussen 9 en 12 jaar oud ondervraagd over hun leesgedrag, vrijetijdsbesteding en mediagebruik. Uit de 1277 antwoorden blijkt dat 75 procent van de kinderen graag strips leest, 59 procent graag fictie leest en 51 procent informatieve boeken. Kranten en tijdschriften worden duidelijk minder graag gelezen.

Kentering rond leeftijd van elf jaar

Wel valt op dat boeken lezen gevoelig afneemt rond de leeftijd waarop het gebruik van nieuwe media sterk toeneemt. Zowel de leesfrequentie als de tijd die kinderen besteden aan boeken ligt bij twaalfjarigen duidelijk lager dan bij negenjarigen. Die kentering vindt meestal rond de leeftijd van elf jaar plaats.

Toch willen de onderzoekers niet stellen dat de nieuwe media daadwerkelijk het lezen van boeken doet afnemen. "Er is een verband vastgesteld, maar statistisch valt niet te bewijzen dat het ene het gevolg is van het andere", zegt professor Jan Van Coillie.