Juncker op zoek naar steun in Europees Parlement

Het Europees Parlement stemt op 15 juli over de voordracht van Jean-Claude Juncker als opvolger van José Manuel Barroso als voorzitter van de Europese Commissie. In de aanloop naar die stemming verdedigt de Luxemburgse oud-premier vandaag en morgen zijn visie en programma bij de fracties in het halfrond.
Juncker voor de hoorzitting bij de sociaaldemocraten.

Juncker ging als eerste langs bij de sociaaldemocraten, die met 191 zetels een doorslaggevende stem hebben in de benoeming. Om de economie aan te zwengelen, hamert centrumlinks in Europa op een meer flexibele toepassing van de bestaande Europese begrotingsregels. Volgens Kathleen Van Brempt (SP.A) heeft Juncker zich op dat vlak ongelooflijk geëngageerd. Zo beloofde hij dat de volgende eurocommissaris voor Economische en Monetaire Zaken tot de sociaaldemocratische familie zal behoren. De voorbije jaren vertolkte de liberaal Olli Rehn de rol van waakhond van de nationale begrotingen.

Ook op sociaal vlak heeft Juncker een statement gemaakt, meent Van Brempt. De Luxemburger beloofde aanpassingen aan de detacheringsrichtlijn, een opgedreven strijd tegen sociale dumping en richtsnoeren over minimumlonen. Juncker deed volgens Van Brempt zijn best om het etiket van man van het verleden af te schudden en zich te presenteren als een onafhankelijk Commissievoorzitter die met Europa nieuwe wegen wil inslaan.

Fiscale concurrentie

Op de hoorzitting van de liberale fractiezei Juncker dat hij voorstander is van fiscale concurrentie binnen de Europese Unie, zolang die niet deloyaal is.

Jucker was lang premier van Luxemburg, dat mede vanwege het bankgeheim lang gold als een fiscale vluchthaven binnen Europa. Sommige liberale parlementsleden probeerden de Luxemburger uit te horen over de fiscale politiek die hij als hoofd van de EU-Commissie zou willen voeren.

Juncker fietste grotendeels rond de hete brij heen. "Ik zeg ja voor fiscale concurrentie, maar ik zeg nee aan deloyale fiscale concurrentie", zei Juncker. De christendemocraat kondigde geen nieuwe initiatieven aan. Hij zal ook de voorstellen rond vennootschapbelasting en rond de financiële transactietaks niet intrekken.

De liberale fractieleider Guy Verhofstadt wou Juncker doen ontkennen dat de volgende eurocommissaris voor Economische Zaken - nu in handen van de liberaal Olli Rehn, naar een socialist zou gaan. De Luxemburger ontweek de vraag van Verhofstadt.

Geen steun van ECR

De ECR, de fractie in het Europees Parlement met Britse en Poolse conservatieven waar ook de N-VA deel van uitmaakt, zal de voordracht Juncker niet steunen. Dat zei fractieleider Syed Kamall na de hoorzitting met de Luxemburger.

Fractieleider Kamall sprak van een goede discussie. Voor zaken als de eenmaking van de digitale markt, openstelling van de handel en energiezekerheid kan Juncker bij de ECR steun krijgen.

"Maar we kunnen het proces dat mijnheer Juncker in deze positie gebracht heeft niet goedkeuren. We geloven dat dit wijst op een verschuiving van de macht van de lidstaten naar het parlement", aldus Kamall.