Overleg met musea over roofkunst tijdens WOII

Deze zomer wordt overleg opgestart met de culturele instellingen over de roof van cultuurgoederen in België tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is afgesproken binnen een interfederale stuurgroep van de FOD Wetenschapsbeleid, waaraan deelgenomen wordt door de drie gemeenschappen van het land. De stuurgroep kwam er na de media-aandacht begin dit jaar voor de roof van cultuurgoederen in België tijdens de Tweede Wereldoorlog en de teruggave nadien.

De stuurgroep zal in de zomermaanden overleg plegen met de culturele instellingen over de cultuurgoederen met een ongeïdentificeerde en onbekende herkomst, opgenomen in het eindverslag van de Studiecommissie Joodse goederen. De resultaten van het bijkomend onderzoek naar het eigenaarschap zal publiek gemaakt worden.

De stuurgroep zal ook educatieve activiteiten, zoals tentoonstellingen, studiedagen of publicaties, organiseren die aandacht besteden aan nationaalsocialistische roof.

De stuurgroep heeft ten slotte de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België opgedragen om samen met de FOD Wetenschapsbeleid het legaat Heulens vanuit (kunst)historische invalshoeken te besturen, meer bepaald de houding van Frans Heulens tijdens de Tweede Wereldoorlog en het verband tussen zijn collectie en de nationaalsocialistische kunstroof.