"Rusthuizen slaan gat in Vlaamse begroting"

De Vlaamse regering zal niet langer buiten haar begroting om in rusthuizen en andere welzijnsinstellingen investeren. Ze doet dat nu, net zoals voor scholen, via een publiek-private samenwerking (pps) die niet in de begroting wordt opgenomen. In de toekomst moet ze die investeringen zelf betalen. Dat schrijft De Tijd.

De statistische dienst van de Europese Unie, Eurostat, is almaar kritischer voor die pps-projecten. De regeringsonderhandelaars vrezen dat niet alleen voor de scholen, maar ook voor de rusthuizen dat oordeel zal volgen. Ze anticiperen daarop door de investeringen in welzijnsinfrastructuur opnieuw in de begroting te boeken.

Wat op het eerste gezicht een boekhoudkundige beslissing lijkt, heeft volgens De Tijd grote gevolgen voor de Vlaamse begroting. Ze dreigt de regering op enkele honderden miljoenen euro extra kosten te jagen. Het begrotingstekort dreigt mee daardoor volgend jaar op te lopen tot 1,3 miljard euro.

En omdat de Vlaamse regering in het Overlegcomité met de andere regeringen in ons land afspraken heeft gemaakt dat haar budget in evenwicht blijft, betekenen de extra uitgaven dus ook extra besparingen of belastingen.