Caprasse legt eed af als burgemeester in Kraainem

Veronique Caprasse (FDF) heeft bij de Vlaams-Brabantse gouverneur Lodewijk De Witte de eed afgelegd als burgemeester van Kraainem. Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 weigerde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) haar benoeming, maar daar ging Caprasse met succes tegen in beroep bij de Raad van State. Die benoemde haar op 20 juni wel.

Eind 2010 volgde Caprasse Arnold d'Oreye de Lantremange op als burgemeester van Kraainem, en na de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd ze door de Franstalige eenheidslijst UNION opnieuw als burgemeester voorgedragen. Bourgeois weigerde telkens haar benoeming als burgemeester wegens overtredingen van de taalwetgeving waardoor ze de titel "aangewezen burgemeester' droeg.

Overeenkomstig een akkoord binnen UNION zal Caprasse op 1 januari 2016 als burgemeester worden opgevolgd door Dorothée Cardon de Lichtbuer. Door de benoeming van Caprasse kan Kraainem ook een bijkomende schepen aanstellen. UNION heeft hiervoor Françoise Devleeschouwer aangeduid. Het is nog onduidelijk welke bevoegdheden zij zal krijgen.

Caprasse, die afgelopen mei verkozen werd tot Kamerlid, toonde zich na afloop van de eedaflegging tevreden dat ze eindelijk benoemd werd als burgemeester. Op de vraag of ze in de toekomst de taalwetten zal naleven, verwees ze naar de eed die ze had afgelegd. Ondanks het feit dat de Raad van State de omzendbrief-Peeters versoepelde - Franstaligen moeten maar één keer om de vier jaar laten weten dat ze documenten in hun taal willen ontvangen - blijft ze enigszins ontevreden over deze regeling. "Het is beter dan wat bestond, maar waarom kunnen Franstaligen die documenten niet automatisch krijgen", vraagt Caprasse.