Dassen veroveren West-Vlaanderen

De ontdekking van een intensief bewoonde dassenburcht in de bossengordel rond Brugge bevestigt het jarenlang vermoeden dat de beschermde diersoort zich in West-Vlaanderen gevestigd heeft. Dat zegt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).
www.Royal-Naturepress.nl

"Vier jaar geleden bereikte ons een melding van een toevallige waarneming van een das in de bosrijke regio rond Brugge", zegt onderzoeker Koen Van Den Berghe (INBO). "Na een gesprek en een bezoek ter plaatse met de waarnemers werd de waarneming als betrouwbaar beoordeeld, grondig gedocumenteerd en gearchiveerd."

Afgelopen maand kwam er een nieuwe waarneming binnen vanop exact dezelfde plaats. "Met behulp van een streekkenner gingen we in de omgeving op zoek naar een geschikte burchtsite voor dassen. Met succes, binnen het uur vonden we een bezette dassenburcht, duidelijk meerdere jaren intensief en ongetwijfeld door meer dan één dier in gebruik."

Nog meer?

De exacte locatie van de burcht wordt niet prijsgegeven om de dieren te beschermen. "Het vermoeden rijst dat er nog meer ontdekkingen te doen zijn, want er liggen veel oude kasteeldomeinen waar lange tijd geen toegang was of is of waar een doorsnee passant niet komt."

Het INBO vermoedt dat dassen al veel langer dan 2010 in de regio overleven, de oudste waarneming dateert van 1967 en in 1982, 1986 en 1995 werden verkeersslachtoffers opgemerkt of zichtwaarnemingen gedaan.

De pas ontdekte burcht sterkt de onderzoekers in hun overtuiging dat de herkolonisatie van dassen zich niet beperkt tot gebieden aan de rand van waar ze nu voorkomen, maar dat er dus ook satellietlocaties mogelijk zijn. Ook in Vlaams-Brabant gaat het goed met de das, daar werd recent een tweede burcht ontdekt.