N-VA levert drie commissievoorzitters in Kamer

De conferentie van de voorzitters heeft vanmiddag het voorzitterschap van de Kamercommissies onder de verschillende fracties verdeeld. N-VA, veruit de grootste partij in het halfrond, mag drie voorzitters aanduiden.

De verdeling van de commissies gebeurt op basis van het systeem-D'Hondt. Daardoor kwam N-VA als eerste, vijfde en tiende aan bod. De Vlaams-nationalisten kozen voor de commissies Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Defensie. De PS liet haar oog vallen op de commissies Sociale Zaken en Economie. MR koos voor Justitie en Handelsrecht, terwijl CD&V de voorzitter van de commissies Financiën en Naturalisaties mag leveren.

Buitenlandse Zaken zal worden voorgezeten door SP.A en Ecolo-Groen krijgt de voorzittershamer van de commissie Volksgezondheid. Open VLD levert met Kamervoorzitter Patrick Dewael ook de voorzitter van de commissie Grondwet.