"Ik hoop als laatste het licht uit te doen in de Senaat"

Voormalig VRT-journalist Jan Becaus heeft vandaag de eed afgelegd als senator. Toch zou hij die volgens hem overbodige instelling het liefst zo snel mogelijk zien verdwijnen.

Becaus werd door de N-VA gecoöpteerd als senator. Op zijn eerste werkdag heeft hij een positieve indruk gekregen van het parlement. Zo is de koffie erg lekker en het personeel vriendelijk.

Toch wil hij in de Senaat eerder een bescheiden rol spelen. Dat is immers geen wetgevende instelling meer, maar heeft na de nieuwe staatshervorming enkel nog een rol als adviserend orgaan waar wordt nagedacht over de noden van de instellingen, mogelijke hervormingen en wat buitenlands beleid. 

De N-VA wil de rol van de Senaat zeker niet maximaliseren en had liever de afschaffing gezien van die kamer, te meer omdat die tientallen miljoenen zal kosten, merkt Becaus op. 

Hij geeft toe dat hij lang heeft moeten nadenken vooraleer te beslissen om in de politiek te gaan. Hij liet zich echter overtuigen door een gedicht van de Spanjaard Antonio Machado "er is geen weg, enkel sporen die jezelf trekt". De keuze voor de N-VA was voor Becaus logisch, want hij had al langer sympathie voor die partij en voor diens voorganger de Volksunie.

Zijn grootste ambitie in de Senaat is "om de laatste te zijn die in die instelling het licht uitdoet".