"Weinig solidariteit tussen verzekerden"

Een meerderheid van de Belgen is niet bereid iets meer te betalen voor een verzekering om zo de premie voor mensen met een ongunstiger profiel betaalbaar te houden. Dat blijkt uit een onderzoek van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeraars.
Wauthier Robyns van Assuralia.

Uit de antwoorden op een reeks concrete thema's blijkt dat er een gebrek is aan solidariteit tussen de verzekerden. Zo is amper 1 op de 6 automobilisten bereid iets meer te betalen voor een autoverzekering om op die manier de premie voor jonge bestuurders goedkoper te maken. Een meerderheid van de ondervraagden vindt ook dat de kostprijs van een levensverzekering aangepast moet worden aan de persoonlijke levensstijl van de betrokkene.

"Als je heel concreet vraagt in welke mate de mensen bereid zijn om iets meer te betalen om het gemakkelijker te maken voor mensen die minder kansen hebben -ik denk aan jongere autobestuurders of mensen die te kampen hebben met gezondheidsproblemen- dan zie je het egoïsme of het individualisme naar boven komen", zegt Wauthier Robyns van Assuralia. " De ondervraagden willen de premie betalen voor het risico dat beantwoordt aan hun profiel, maar niet voor een profiel dat uiteindelijk meer zal kosten en waar zij dus zouden moeten bijdragen voor een ander."

Uit het onderzoek blijkt ook dat verzekeringen worden geassocieerd met een reeks positieve waarden zoals veiligheid en zekerheid, maar ook met complexiteit en techniciteit. Over het algemeen heeft de consument de neiging om verzekeringsproducten te zien als een noodzakelijk kwaad.