"Wil niet zitten wachten tot een aanslag wordt gepleegd"

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) blijft erbij dat er meer mankracht en specifiek toegewijde federale middelen nodig zijn om gewelddadig radicalisme door teruggekeerde Syriëstrijders te helpen voorkomen. Dat zegt hij in een reactie op de afwijzende houding van minister van Justitie Annemie Turtelboom en Mechels burgemeester Bart Somers (beiden Open VLD) ten opzichte van zijn pleidooi voor een overkoepelend orgaan zoals het Amerikaanse Homeland Security Office.

Volgens De Wever was zijn pleidooi niet ingegeven door een blind buikgevoel maar kwam het tot stand na contacten met zijn eigen Antwerpse politiekorps en met medewerkers van de federale diensten die op het terrein werkzaam zijn. Hij specificeert dat hij niet pleit voor een bijkomende bureaucratische structuur of het zomaar overnemen van de Amerikaanse structuren.

De maatregelen die Binnenlandse Zaken tot nu toe nam, volstaan volgens De Wever echter niet. "Ik wil zeker geen paniek zaaien, maar ben ook niet bereid om te zitten wachten tot er daadwerkelijk een aanslag op eigen bodem wordt gepleegd", stelt hij.

De Wever zegt nog steeds te wachten op de beloofde federale financiering voor de intussen in Antwerpen opgerichte stadsdienst voor deradicalisering - "een echt aanspreekpunt voor bijvoorbeeld een schooldirecteur die onrustwekkende signalen opvangt over zijn leerlingen" - en op een wettelijk kader dat duidelijk omschrijft hoe de lokale politie terugkerende Syriëstrijders kan en moet opvolgen. "Is het voldoende dat de wijkagent eens langsgaat?", vraagt de burgemeester zich af. "Of wil men hen effectief volgen, controleren waar ze komen en gaan, met wie ze contacten onderhouden? Vandaag bestaat daar geen enkele duidelijkheid over."