Kenniscentrum wil terugbetaling tests vroeggeboorte

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) beveelt aan om tests die het risico op vroeggeboorte opsporen terug te betalen. Ongeveer 7 procent van de baby's in België wordt te vroeg geboren. Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak voor kindersterfte in de westerse landen.

Het Kenniscentrum heeft een aantal medische interventies onderzocht om vroeggeboorte te voorkomen. Het concludeert dat niet alle zwangere vrouwen met vroegtijdige weeën ook effectief te vroeg zullen bevallen. Om onnodige ongerustheid te vermijden, is het belangrijk om het risico juist in te schatten met een test, in eerste instantie een echografie van de baarmoederhals. Als daaruit een risico blijkt, kan een uitstrijkje worden genomen, waarna het risico in sommige gevallen kan worden uitgesloten.

Indien er toch een kans bestaat op vroegtijdige bevalling kan er worden behandeld met weeënremmers, die de bevalling met minstens 48 uur uitstellen. Tijdens die periode kan aan de moeder cortisone worden toegediend, die de rijping van de longen van het kind versnelt en zo de kans op ernstige complicaties na de geboorte verlaagt.

Bij vrouwen die eerder al te vroeg zijn bevallen raadt het KCE aan zwangerschapshormoon toe te dienen vanaf het tweede trimester. Het dichtsnoeren van de baarmoederhals moet volgens het KCE geval per geval worden bekeken, rekening houdend met het risico op bijwerkingen.